HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9789
ime KÖRÖSKENYI, Vladoj
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9789)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 9. 1845.Vidovec /Varaždina/
umro2. 12. 1876.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD
web stranicewww.sumari.hr/kereskenji

 Na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima učio je šumarsku i gospodarsku struku. Školovanje je završio 1864.
 Praktičnu šumarsku naobrazbu stekao je kod poznatog šumarskog stručnjaka Danhelovskog na miholjačkom vlastelinstvu. Od 1871. nadšumar je u Zagrebačkoj županiji. Njegovom je zaslugom 1876. obnovljeno Hrvatsko-Slavonsko šumarsko društvo. Bio je prvi tajnik toga društva i prvi urednik Šumarskoga lista.
 G. 1873. napisao je i objavio prvo djelo iz šumarstva na hrvatskom jeziku pod naslovom Opće Šumarstvo, koje obuhvaća sve grane šumarstva.

1OBĆE ŠUMARSTVO; Tiskom Dragutina Albrechta, ZAGREB 1873. BIB
2
3Köröškenji Vladoj, 1877: Izvješće o prvoj glavnoj skupštini hrvat.- slavon. šumarskoga družtva obdržavanoj dne 14. i 15. listopada 1876 u Zagrebu. Š.L. 1, s.1 PDF
4Köröškenji Vladoj, 1877: Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.. Š.L. 1, s.9 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Vladoje Kereškenji. Šum. list 1877., s. 49-51.
 Dojković, V.: Vladoje Kereškenji, Pola stoljeća šumarstva, Zagreb 1926., s. 116-118.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 15, 145.
 Kauders, A,: Šum. bibliografija I, s. 155, 311, 262.
 *** Šum. nastava, s. 55.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 9, 189, 351.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 237.
 *** HŠD 1996., s. 5, 11, 12, 32, 38, 39, 443; Köröskenyi-eva zaklada, s. 54, 130, 138, 140, 141, 147, 158, 162, 197, 236.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Vladoj Köröškenji, osmrtnica., ŠL 1/1877, s.49 PDF
 Oskar Piškorić: »OPĆE ŠUMARSTVO ZA SAMOUKE I PRIJATELJE ŠUMARSTVA« IZ 1873. GODINE, ŠL 1-3/1975, s.80 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM