HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9790
ime K., Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9790)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao1921.
djelovao Hrv. Kostajnice

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji koja je prerasla u Gospodarsko-šumarski fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1920.-21., a diplomirao 1921.
 Zaposlio se u struci 31.10.1921. Stručni šumarski ispit položio je u Zagrebu 1923., nakon obavljenog pripravničkog staža. Prema nepotpunim podacima, od 29.6.1930. bio je zaposlen kod Direkcije šuma brodske imovne općine Vinkovci kao šumarski savjetnik.
 Imenovan je "zaslužnim članom DITŠDI 26.4.1961.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 64, 93, 144.
 *** Šum. nastava, s. 353.
 *** HŠD 1996., s. 276.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STRINEKA, Milan: KOROŠEC, Mijo, dipl. inž. šum., ŠL 8-9/1981, s.406 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM