HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9794
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9794)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao1955.

 Sin Đure i Justine r. Kukec. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio prije II. svjetskog rata u Varaždinu, a gimnaziju u rodnom gradu 1947.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1955.
 Prema nepotpunim podacima, radio je uz ostalo u DIP-u Karlovac prije odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM