HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9797
ime K., Pavao
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9797)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1928.
diplomirao1928.ŠF Zagreb
karijera6. 5. 1932.Aleksinac /Srbija/
djelovao Višegrad, Zavidivići, Pljevlja, Čačak
dodatne listeruski studenti

 Sin Fedora i Aleksandre.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1928.
 Nakon diplome nalazi se u Srem. Karlovcima i Srem. Mitrovici (Srbija). Zaposlio se 1932. kao pripravnik u Aleksincu (Srbija). Od 1935–1936. bio je upravitelj Šumarija Višegrad i Zavidovići (BiH). Nakon rata radio je u Šumariji Pljevlja (Crna Gora) tada pod Direkcijom šuma Sarajevo. God. 1940. premješten je u Čačak (Srbija).
 Odlikovan je 1939. Bio je član JŠU i suradnik Jugoslavenske šume (Beograd, 1939.).

1Katastar zaštitnih šuma. Jugoslavenska šuma IV., Bgd 1939., s. 277-286.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 32, 115.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 158.
 *** Šum. nastava, s. 355.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM