HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9798
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9798)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao1961.

 Sin Dragutina i Rozalije r. Sudol. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u mjestu Temovec, u Hrv. zagorju, 1947. Realnu je gimnaziju polazio i završio u Krapini 1955.
 Studirao je na Gospodarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1961.
 Poslije diplomiranja radio je dvije i pol godine u Rogaškoj Slatini u Sloveniji, zatim pola godine u Straži - plastika Rogatec.
 Slijedeće radno mjesto bilo je u Šumariji Garešnica, gdje je ostao 13 godina; najprije pet godina kao referent eksploatacije, a potom sedam godina kao referent uzgoja šuma i pomoćnik upravitelja.
 G. 1977. dolazi u Zagreb, gdje radi u Trgovačkom poduzeću "Šuma", u nabavi drvnog materijala. Na tom radnome mjestu ostaje do 1980., kad prelazi u Šumariju Jastrebarsko. Tu je radio gospodarske osnove za privatne šume. U proljeće 1983. prelazi u Šumariju Remetinec na mjesto referenta iskorišćivanja šuma. G. 1985. postavljen je za upravitelja i na tom je mjestu radio do 1.1.1991. g., a tada prelazi u Upravu šuma Zagreb kao stručni suradnik za uzgoj šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM