HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9800
ime K., Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9800)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1931.
diplomirao10. 2. 1936.
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari

 Šumarstvo je studirao na PŠF u Zagrebu. Apsolvirao je u nast. g. 1930.-31., a diplomirao 10.2.1936.
 Dugogodišnji je povjerenik Zavoda za zaštitu prirode NRH.
 Bio je aktivan član HŠD, a 1957. g. predsjednik Šumarskog društva u Gospiću. G. 1943. radio je kao šum. viši pristav u Ravnateljstvu šuma Gospić. Iste je godine otpušten iz službe.
 Aktivan planinar u Gospiću, član PD Visočica od 1965. i predsjednik od 1961-1963. Zaslužan za obnovu planinarskog doma na Visočici. Nositelj Zlatne značke PSH 1967.

1Ing. J. Kosović, 1952: Pojava borovog četnjaka u Lici. Š.L. 4, s.113 PDF
2Kosović Juraj, 1960: Borov savijač. Š.L. 11-12, s.396 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, S. 8, 145.
 *** Šum. nastava, s. 357
 *** HŠD 1996., s. 241, 406.
 Poljak, Ž.: Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva, Zagreb, 2005. s.290
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM