HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9824
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1984.
diplomirao1985.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1989

Šumarija Pitomača

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Marije r. Stankir. Hrvat, katolik. Roditelji su mu zemljoradnici. Osnovnu je školu završio u Ferdinandovcu 1976., a srednju u CUO "Vilim Galjer" u Đurđevcu 1980.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1985. g. iz područja ekologije šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj gospodarskih postupaka i ekoloških faktora na vitalnost crne johe (Alnus glutinosa Gaertn. ) u dijelu gospodarske jedinice Đurđevačke nizinske šume".
 Pripravnički staž odradio je 1986.-87. g. u ondašnjem ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, OOUR Iskorištavanje šuma Đurđevac, PJ Šumarija Đurđevac. Zaposlen je kao revirnik u JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Koprivnica, Šumarija Pitomaca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM