HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9827
ime K., Jasenka
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9827)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1987.
diplomirala1988.

 Kći Vladimira i Kate r. Ivezić. Hrvatica rimokatoličke vjere. Otac joj je strojobravar, a majka domaćica. Osnovnu je školu pohađala i završila u Novoj Kapeli, a srednju u Novoj Gradiški u SŠC "I. L. Ribar" odgojno-obrazovni smjer.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirala je 1988. g. iz područja parkiranje i oblikovanje
 prostora. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje dendroflore Starog parka u Cerniku (oko bivšeg dvorca grofa Kulmera) i smjernice za njegovu obnovu".
 Kao pripravnica zaposlila se 1.2.1989. g. u Taksaciji bivšeg Šum. gospodarstva "Josip Kozarac" u Novoj Gradiški. Po isteku godine dana pripravničkog staza, zaposlila se na neodređeno vrijeme 6.11.1991. g. na mjestu revirnika u Šumariji Nova Kapela. Na tom je mjestu radila do 1.3.1996. g., kad je prešla u Upravu šuma Nova Gradiška na radno mjesto komercijaliste prodaje i nabave, (vid. KNEŽEVIĆ, s. 331. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM