HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9833
ime KOVAČEVIĆ, Roko
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9833)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 10. 1892.Našice
apsolvirao1915.
umro4. 5. 1972.Zagreb

 Završivši osnovnu Školu i klasičnu gimnaziju u Našicama, upisao se na Šumarsku akademiju u Zagrebu u trajanju od četiri godine. Kad je bio pri završetku studija i apsolvirao 1915. g., mobiliziran je na ruski front i ondje pao u rusko zarobljeništvo. Vraćajući se iz Rusije kao jugoslavenski dragovoljac, teško je ranjen kod Dobruđe, odakle je prebačen na liječenje i oporavak u Francusku. Napokon se preko Soluna 1918. vraća u Zagreb, gdje nastavlja s polaganjem završnih ispita.
 Po završetku studija poslan je u Direkciju šuma Aleksinac (Srbija). Ondje ostaje kraće vrijeme i vraća se na rad u Odsjek za Šumarstvo Kotarskog načelstva u Pisarovini, gdje ostaje do 1925. Iste godine prelazi u Sisak za kotarskoga Šumarskog referenta za područje Gline, Kostajnice, Petrinje i Siska i tu se zadržao 14 godina. U Zagreb dolazi 1939. g. na Odsjek za Šumarstvo Banske uprave Savske banovine.
 U Zagrebu ostaje sa službom u toku i nakon rata kad prelazi u Ministarstvo Šumarstva SR Hrvatske do 1952. i tada kao visi Šumarski savjetnik odlazi u mirovinu. Umro je 4.5.1972. u Zagrebu u 80. godini života.
 Upravo on se izborio da se "akademičarima" prizna naslov "inženjera".
 "Stručni rad ing. Roke Kovačevića bio je opsežan. Neobičan dar zapažanja i istančani osjećaj stvorili su u njemu duboku ljubav prema Sumi. Trudio se i uspio da svojim neumornim, savjesnim i poštenim radom sto vise i bolje pridonese Šumarstvu. Kao vrsni stručnjak - praktičar s uspjehom je analizirao i uspješno rješavao mnoge složene probleme iz područja organizacije Šumarske službe, a napose uzgajanjem, njegom i zaštitom Suma podizao je Šumskom zemljištu vrijednost. Sastavljao je vrsne uređajne osnove i elaborate koji su bili uvjet racionalnog potrajnog gospodarenja šumama. Temeljitim stručnim znanjem i svojom načitanošću bio je odličan učitelj mlađim stručnim kadrovima i savjetnik svojim suradnicima. " (Antoljak, R. ).
 Gajio je veliku ljubav i za likovnu umjetnost i glazbu, a posebno za svoju obitelj.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 57, 89, 145.
 Antoljak, R.: Ing. Roko Kovačević. In memoriam. Šum. list 5-6, 1972., 264-265.
 *** HŠD 1996., s. 237.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANTOLJAK, Rudolf: Ing. Roko Kovačević, ŠL 5-6/1972, s.264 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM