HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9835
ime K., Stevo  - ing
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1935.
diplomirao6. 2. 1939.
djelovao Dišnika /Bjelovar/

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Prema Borošiću, bio je upisan u III. zimski semestar škol. g. 1932.-33. Iz knjige "Šum. nastava" saznajemo da je apsolvirao škol. g. 1934.-35., a iz pismohrane (arhive) imamo podatak da je diplomirao tek 6.2.1939. na Gospodarsko-šumarskom, odnosno Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 *** Šum. nastava, s. 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM