HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9836
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9836)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao1985.

član HŠD ogranak
Bjelovar

24.04.1986

UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mile i Marije r. Pavičić. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Rovišću kod Bjelovara 1976., a matematičko - informatičko usmjerenje u CUO Bjelovar 1980.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1985. iz znanstvenoga područja uređivanja šuma, napisavši i obranivši diplomski rad pod naslovom "Ophodnja hrasta lužnjaka".
 Nakon pripravničkog staža, započeo je rad u struci kao tehnolog pripreme rada u šumariji Veliki Grđevac (6.1.1987.-13.6.1988.). Nakon toga prelazi na isto radno mjesto u Šumariju Bjelovar, gdje obavlja poslove tehnologa mehanizacije i iskorišćivanja, a uvođenjem revirnog sustava, obavlja i poslove revirnika sve do 16.3.1993. g. Tada je premješten u stručne službe Uprave šuma Bjelovar, na poslove stručnog suradnika za građevinarstvo i investicije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM