HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9837
ime K., Tihomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9837)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao13. 1. 1977.

 Sin Ljubin, crnogorske narodnosti. Nakon završene gimnazije škol. g. 1967.-68. upisuje se na Šum. fakultet u Zagrebu. Diplomirao je šumarstvo 13.1.1977.
 Kad je diplomirao kraće je vrijeme vanjski suradnik "Večernjeg lista" i v. d. urednika časopisa "Moj pas" Kinološkog saveza Hrvatske. Godine 1981. zapošljava se u Lovačkom savezu Hrvatske u svojstvu tehničkog urednika i novinara. Iznenadnom smrću Mirjane Šilobod u srpnju 1982. imenovan je glavnim i odgovornim urednikom "Lovačkog vjesnika", na kojoj dužnosti ostaje do rujna 1991. Kroz tih 10 godina objavio je na desetke reportaža i prikaza iz rada lovačkih i kinoloških društava, smotra i izložbi lovačkih trofeja, razgovora, nekrologa...
 U slobodno vrijeme bavio se speleologijom i oružarstvom. Živi u Zagrebu.

 Frković, A.: Deset urednika u 100 godina. Bibliografija LRV 1892-1991., s. 21-25.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM