HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9850
ime K., Karlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1952.
diplomirao9. 2. 1953.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Bože i Anđe r. Vrljić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili zemljoradnici. Osnovnu je školu završio u Mokrom 1938., a Državnu mušku realnu gimnaziju u Mostaru 1948.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 9.2.1953.
 Poslije diplomiranja od 3.6.1953. do 30.6.1954. pripravnik je u DIP-u Slavonski Brod, Radilište Vinkovci, a nakon toga zaposlen je u Šumariji Vinkovci do 10.4.1955.
 Bio je upravitelj Šumarije Strošinci od 11.4.1955. do 31.1.1957. Tada je premješten u Šumariju Vrbanja i kao referent za građevinarstvo radio je od l. II. do 31.12.1957. Nakon toga postavljen je za upravitelja Šumske manipulacije Spačva D. I. "Slavonski hrast" Vinkovci (1.1.1958.-31.8.1959.), a zatim premješten je za sefa sektora za proizvodnju (tehničkog direktora) u istom poduzeću (1.9.1959.-31.8.1963.). Poslije toga bio je sef Plana Poljoprivredno -šumsko - industrijskog kombinata "Spačva" Vinkovci (1.9.1963.-31.3.1964.).
 Od 1.4.1964. do 15.1.1970. bio je sef Plansko-analitičkog sektora Šumskoga gospodarstva Osijek, a od 16.1.1970. do 28.2.1991. direktor Organizacijsko - plansko - analitičke službe ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci. Tada je umirovljen.

1Šumarstvo 1970 - 1976 (Dokumentacija 314, 1978. ). "Bilten" P. U. S. P. O., Zagreb 1978.
2Kratka analiza rezultata po ZR-71 Šumsko - privrednih organizacija SRH. Bilten poslovnog udruženja S. P. O. Zagreb, 1972.
3Kratak prikaz rezultata po ZR-1973 Šumsko - privrednih organizacija SRH (i neke usporedbe sa rezultatima ZH-71). "Bilten" P. U. S. P. O. Zagreb, 1973.
4Akumulativnost, investicije i perspektivni razvitak šumarstva jugoistočne Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, JAZU - Centar Vinkovci, Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 371-386.
5Kožul, K., 1975: Kakovi su uvjeti razvoja šumarstva kao sirovinske osnove danas. Š.L. 4-6, s.182 PDF
6Kakovi su uvjeti razvoja šumarstva kao sirovinske osnove danas? SL 1975., s. 182.
7Kožul, K., 1975: Odnosi nivoa osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva. Š.L. 4-6, s.184 PDF
8K. Kožul , 1975: Ujednačivanje uvjeta privređivanja organizacije udruženog rada unutar šumsko-privrednog poduzeća. Š.L. 7-10, s.255 PDF
9Kratka informacija o planu razvitka SPP "Slavonska šuma" 1976-1980. Šum. list 1976., i "Bilten" P. U. S. P. O., Zagreb 1976.
10Novi zakon o šumama, (osvrt). "Bilten" P. O. U. S. P. O., Zagreb 1976.
11K. Kožul, 1976: Situacija s osobnim dohocima zaposlenih u šumsko-drvnom kompleksu na koncu 1975. godine.. Š.L. 5-6, s.269 PDF
12Kako stoji naša sirovinska prednost u programima razvitka drvnog kompleksa u Slavonskoj regiji ili: imamo li adekvatnu koncepciju razvoja toga kompleksa. Privreda, Regionalna privredna komora Osijek 1977.
13K. Kožul , 1978: Prilog raspravi ili osnovne teze Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma. Š.L. 1-3, s.83 PDF
14Kako se ostvaruje priprema srednjoročnog plana 1981 - 1986. godine u "Slavonskoj šumi". "Bilten" P. U. S. P. O., Zagreb 1980.
15Utvrđen nacrt osnova - Srednjoročnog plana razvoja "Slavonske šume" za razdoblje 1981 - 1985. godine, "Bilten" P. U. S. P. O, Zagreb, te Privreda Komore Osijek 1981.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** HŠD 1996., s. 304.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM