HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9852
ime KRAJINA, Martin
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen17. 7. 1933.Halapić /Glamoč - BiH/
apsolvirao1958.
diplomirao1959.
magistrirao1973.Šumarski fakultet u Beogradu
umro2. 2. 2001.Vinkovci Sin Šimuna i Šime r. Liović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Sremskoj Mitrovici 1943. g., a na gimnaziji u Slavonskom Brodu položio je malu maturu 1948. Srednju šumarsku školu za krš u Splitu završio je 1953.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1959. g. Na istom je fakultetu 1973. završio poslijediplomski studij i magistrirao iz područja uređivanje šuma, Napisao je i obranio magistarski rad pod naslovom "Uspjevanje kultura crnog oraha (Juglans nigra~) u istočnoj Hrvatskoj".
 Od 1960. radi na uređivanju šuma, s tim sto je 1961. radio kao stručni suradnik za građevinarstvo, a nakon toga opet se vraća u službu za uređivanje šuma. Prvu godinu radio je kao pripravnik, a potom kao samostalni taksator.
 G. 1991. postavljen je za sefa Odjela za uređivanje šuma u Upravi šuma Vinkovci. Na tom se mjestu nalazio u vrijeme prikupljanja podataka (1995.

1Krajina, M., 1990: Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju). Š.L. 11-12, s.543 PDF
2Krajina, M., 1991: Utjecaj šumskogospodarske osnove područja na osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama i Godišnji plan gospodarenja. Š.L. 6-9, s.412 PDF
3Krajina, M., 1999: Nezakoniti godišnji planovi gospodarenja. Š.L. 11-12, s.588 PDF
4Krajina, M., 2000: Visinske krivulje i tarifni nizovi u jednodobnim šumama. Š.L. 3-4, s.212 PDF
5Krajina, M., 2000: Vrste prihoda u jednodobnim šumama. Š.L. 7-8, s.462 PDF
6Krajina, M., 2001: Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa. Š.L. 3-4, s.204 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** HŠD 1996., s. 436.
 *** In memoriam. ŠL 2001., s. 236-238.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HERAK, Milan - Juraj: Martin Krajina (1932 - 2001), ŠL 3-4/2001, s.236 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM