HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9854
ime K., Davorin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9854)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao1974.

član HŠD ogranak
Požega

1974

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Požegi: osnovno 1964., a srednje na gimnaziji u Požegi 1968.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1974. g. Na istom fakultetu odslušao je kolegije poslijediplomskoga studija iz područja silvikulture (1980. ), ali je samo djelomično položio ispite.
 Pripravnički staž odslužio je u Šumariji Velika i Uredu za uređivanje šuma u Požegi (1974. ).
 Od 1978. do 1983. bio je referent u Odjelu za uzgajanje šuma Šumskoga gospodarstva Požega, kad je raspoređen na mjesto upravitelja šumarije Požega, ŠG Požega (1983.-1985. ).
 Nakon reorganizacije hrvatskoga šumarstva postavljen je za upravitelja Šumarije Požega, ali tada funkcionalno povezane sa šumarijama Pleternica, Požega i Kamenska, kao "uzgojna" šumarija (1986.-1990. ). Od 1990. zaposlen je u JP "Hrvatske šume" na mjestu upravitelja Šumarije Požega, Uprave šuma Požega.
 U tijeku radnog staža prisustvovao je mnogobrojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu iz područja šumarstva, lovstva i pčelarstva.
 Od 1975. g. neprekidno sudjeluje u radu Šumarskoga društva, kao član predsjedništva ili upravnog odbora. Od 1986. do 1989. g. predsjednik je Šumarskog društva, inicijator i organizator mnogih stručnih ekskurzija.
 Bavi se foto-amaterstvom pa ima mnoštvo fotografija iz šumarstva i lovstva.
 Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1991.-1993.

1Napisao je i objavio stotinjak novinskih članaka u "Vjesniku ŠG Požega (1976. -1990. ) i nekoliko članaka u listu Hrvatske šume".
2Lovno - gospodarske osnove lovišta "Zvečevo", 1978. i 1988.
3Rasadnik Hajderovac, mogućnosti rada i razvoja, (rad za stručni ispit). Zagreb 1979.
4Predgovor knjizi "Lovstvo Požeške kotline". Lovački savez općine Požega, Požega, 1981.
5Neka iskustva uzgoja divljih svinja u ograđenom uzgajalištu lovišta Zvečevo, Požega, (referat). Simpozij o uzgoju i zdravstvenoj zaštiti divljaci, Brijuni 1989.

 *** HŠD 1996., s. 337-340, 348, 352, 359-361, 366, 369, 422.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM