HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9860
ime K., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9860)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao1953.

 Sin Ivana i Katarine r. Fabijanić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio ugostiteljski radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Omišlju na Krku 1939., a gimnaziju 1946. g. u Krku.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1953. g. Na istom fakultetu studirao je poslijediplomski (1970. ) iz područja zaštite šuma.
 Po diplomiranju bio je volonter od 1953. do 1954. g. na entomologiji.
 Godine 1956. radi kratko vrijeme u "Slovenija lesu", a od 1.7.1956. do odlaska u mirovinu radio je u Šumariji Crikvenica, Šumsko gospodarstvo Senj, gdje je od 1957. bio upraviteljem.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999), ŠL 11-12/2000, s.751 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM