HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9862
ime K., Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9862)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1950.
diplomirao1951.

 Sin Ivana i Jelene r. Gosarić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završio u Sv. Juraju u Trnju 1935., a realnu gimnaziju u Varaždinu 1943. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1951.
 Pripravnički staž odradio je u Šumariji Lekenik kod Siska (1. IV.-1.7.1951.) i u Šumariji Hrvatska Kostajnica (1. VII.-1.11.1951.).
 Nakon toga postavljen je za upravitelja Šumarije Sokolovac kod Koprivnice (1.11.1951.-1.9.1952.), pa Šumarije Pitomaca (2.9.1952.-30.4.1956.). Uslijedilo je mjesto upravitelja Šumarije Koprivnica (1.5.1956.-1.1.1960.), a nakon toga šumarskog inspektora Kotara Koprivnica (2.1.1960.-1.6.1963.).
 Od 2.6.1963. do 13.9.1978. direktor je Pogona za Šumarstvo, a zatim OOUR-a za šumarstvo Šumskoga gospodarstva Koprivnica.
 Na kraju bio je direktor Šumskoga gospodarstva Koprivnica od 14.9.1978. do 30.6.1984. kad odlazi u mirovinu.

 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 471.
 *** HŠD 1996., s. 395, 410, 411.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM