HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9864
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9864)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.

 Sin Milana i Milke r. Mrkelja. Srbin hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Potječe iz zemljoradničko - stočarske obitelji. Osnovnu je školu završio u Katoličkim Čairama 1969., a gimnaziju, prirodno - matematičkog smjera, u Kutini 1973.
 Šumarstvo je studirao u Zagrebu na Šumarskom fakultetu. Diplomirao je 1982.
 Po diplomiranju najprije je radio četiri godine u PIK-u "Moslavka" na poslovima tehnologa za šumarstvo i proizvodnju vrbove šibe. Ostalih deset godina radi u Šumariji Kutina, većim dijelom radnog vremena na poslovima uzgoja i doznake.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM