HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9865
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1964.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1969.
diplomirao1970.

 Sin Martina i Marije r. Rac. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Vel. Trojstvu 1958., a Srednju šumarsku u Karlovcu 1964. U međuvremenu, nakon osnovne škole završio je tečaj za lugare u trajanju od jedne godine u Cerniku kod Nove Gradiške u organizaciji Šumskoga gospodarstva Nova Gradiška.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1970.
 Pripravnički je staž obavio u Šumariji Repaš, zatim je referent za iskorišćivanje šuma do 1980., a od 20.8.1980. bio je upravitelj Lovne uprave Đurđevac, sa sjedištem na Fazaneriji - Đurđevački peski. Na tom je mjestu ostao deset godina - do 1990.
 Nakon reorganizacije šumarstva, od 1991. radi u JP "Hrvatske šume", Šumarija Đurđevac, Uprava šuma Koprivnica na mjestu revirnika na poslovima lovstva. Od 1.11.1993. revirnik je u Šumariji Kloštar Podravski.
 Stanuje u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM