HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9868
ime KRANJČEVIĆ, Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9868)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 8. 1933.Slavonski Brod
apsolvirao1956.
diplomirao1958.
umro8. 11. 1991.Skrad

 Osnovnu je školu završio u Slavonskom Brodu, a gimnaziju u Zagrebu.
 Na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu upisao se 1953., apsolvirao je škol. g. 1955.-56., a diplomirao je 1958.
 Rad u struci započinje 1960. kao upravitelj Nastavno-pokusnog šumskog objekta Šumarskog fakulteta - Zalesina u Gorskom kotaru i tu ostaje sve do 1965. g. kada prelazi u Šumariju Skrad, gdje radi kao upravitelj sve do 1978. Tada odlazi u Šumsko gospodarstvo Delnice na mjesto referenta za iskorišćivanje šuma. Tu se zadržao do odlaska u mirovinu, zbog bolesti, 1983.
 Umro je u Skradu 8.11.1991. godine.

 *** Šum. nastava, s. 369.
 Pranjić, A.: Kranjcević, Krunoslav dipl. inž. šumarstva. Šum. list 3-5, 1992., s 243.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRANJIĆ, Ankica: KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 3-5/1992, s.243 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM