HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9869
ime K., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9869)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao1995.

član HŠD ogranak
Karlovac

1995

Stručne službe UŠP Karlovac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Krunoslava i Darinke r. Grgurić. Hrvat, katolik. Potječe iz šumarske obitelji - otac mu je dipl. ing. šumarstva. Osnovnu je školu završio u Skradu 1984., a srednju Šumarsku u Delnicama 1988.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1995.
 Pripravnički staž obavlja u Upravi šuma Zagreb i Karlovac. Od 1.9.1996. revirnik je u Šumariji Vrginmost u Gvozdu, Član je Hrvatskoga šumarskog društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM