HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9873
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9873)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

Šumarija Varaždin

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Barbare r. Vrček. Hrvat, katolik. Otac mu je električar, a majka radnica. Osnovnu je školu završio u rodnom Ivancu 1972., a gimnaziju u Varaždinu 1976.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1982.
 Nakon obavljenog pripravničkog staža od 28.3.1983. do 1.2.1992. bio je zaposlen kao revirnik u Šumariji Ivanec, a nakon toga prešao je u Šumariju Varaždin, u istoj funkciji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM