HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9876
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9876)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao15. 10. 1923.
djelovao Gorice /Slovenija/

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1922.-23., a diplomirao 15.10.1923., kao osmi diplomant šumarstva na tome fakultetu.
 Prema nepotpunim podacima, tridesetih godina bio je zaposlen u Šumarskom odjeljenju na Državnom dobru "Belje". Radio je kao tajnik i taksator.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 76, 145.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM