HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9883
ime K., Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9883)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao1989.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1989

HŠ - Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Jure i Mare r. Gagulić. Hrvat, katolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Gradištu 1980. g., a Srednju šumarsku (III. stupanj), u Vinkovcima 1983.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1989. Na istom Fakultetu upisao je 1994. poslijediplomski studij iz područja iskorišćivanje šuma.
 Nakon diplomiranja, 1.7.1989. počeo je raditi u Poljoprivredno-šumarskom školskom centru u Vinkovcima. U škol. g. 1989.-90. bio je predavač stručnih predmeta iz šumarstva. U proljeće 1990. zasnovao je radni odnos u Šumariji Cerna, gdje radi na mjestu revirnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 RAGUŽ, Dominik: Andrija Kristić, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2000, s.99 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM