HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9886
ime K., Vilim
zvanje
zanimanje     
šumarski ing
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9886)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1914.
djelovao Ivanovog sela /Daruvar/

 Šumarstvo je studirao na Kr. šumarskoj akademiji pri Mudroslovnom fakultetu Sveuč, u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. g. 1913.-13.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 145.
 *** Šum. nastava, s. 103.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM