HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9888
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9888)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao5. 6. 1959.

 Otac Ante bio mu je učitelj. Hrvatske je narodnosti. Gimnaziju je završio u Virovitici i nakon mature upisao se na studij Šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1957.-58., a diplomirao na Šumarskom odsjeku 5.6.1959. Bio je stipendist NO Kotara Virovitica.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** Šum. nastava, s. 371.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM