HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9889
ime K., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9889)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao27. 4. 1989.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Direkcija Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Vilme r. Skok. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio šumski radnik-sjekač, a majka trgovkinja. Osnovnu školu završio je u Skradu 1977. g., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1981.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 27.4.1989. iz znanstvenog područja zaštita šuma, obranivši diplomski rad pod naslovom "Propadanje jele u GJ Sungerski lug".
 Iste godine, nakon diplomiranja referent je pripreme u Šumariji Skrad Goransko - primorskog ŠG Delnice. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb - Uprave šuma Delnice u istoj je šumariji postavljen za revirnika GJ "Skrad-Rudač" na kojoj dužnosti, uz poduže prekide zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu, ostaje punih pet godina. Upraviteljem Šumarije Skrad imenovan je 24.10.1996.
 Do imenovanja upraviteljem šumarije tri godine bio je glavni sindikalni povjerenik Šumarije Skrad
 Dipl. ing. Damir Krizmanić bio je aktivan sudionik Domovinskog rata 1990.-1995. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992., koju je primio 16.6.1994. g. i Medalje "Oluja" od 26.9.1995.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva. Živi u Delnicama.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 67.
 *** HŠD 1996., s. 405.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM