HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9890
ime K., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9890)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1984.
diplomirao11. 4. 1985.

član HŠD ogranak
Delnice

1991

Šumarija Prezid

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Antonije r. Ožbolt. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Čabru 1973., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1977.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 11.4.1985. g.
 U državnu službu nastupio je kao pripravnik odmah po okončanju studija u OOUR-u za iskorišćivanje šuma Tršće Goransko-primorskoga ŠG Delnice. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža u istom je OOUR-u kao referent pripreme rada do 1988., kad bude imenovan upraviteljem RJ Centralnoga mehaniziranoga stovarišta Gerovo. Osnivanjem JP "Hrv. Sume" i Uprave šuma Delnice 1991. postavljen je za revirnika u Šumariji Prezid, na kojoj se dužnosti nalazio do pisanja ovih redaka, (1996. ). Član je Hrvatskoga Šumarskoga društva. Živi u Kozjem Vrhu kraj Prezida.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM