HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9895
ime K., Radovan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9895)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1955.
diplomirao3. 3. 1962.
magistrirao16. 2. 1977. Potječe iz obrtničko - službeničke obitelji. Otac Vjekoslav bio je tapetar, a majka službenica. Hrvatske narodnosti i državljanstva.
 Završivši I. gimnaziju u Varaždinu, upisao se škol. g. 1951.-52. na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1954.-55.
 Već u tijeku studija isticao se svojim radom pa je jednu godinu bio demonstrator iz šumarske entomologije. Od 1958. godine radi u Zavodu za uređivanje šuma kao tehnički suradnik sa prof. dr. Dušanom Klepcem i tada asistentom ing. Šimom Meštrovićem. Diplomirao je na već tada osamostaljenom Šumarskom fakultetu, na Šumsko-gospodarskom odjelu 3.3.1962.
 Na Šum. fakultetu prošao je sva zvanja do izvanrednog profesora. Naime, upisao je poslijediplomski studij iz uređivanja šuma i postigao znanstveni stupanj magistra šumarskih znanosti 16.2.1977., a desetak godina kasnije i doktorat.

U znanstvenom i nastavnom radu iz uređivanja šuma usavršavao se u Zvolenu, Tharandtu, Eberswaldu i Pragu.

Kao asistent od 1963. sudjeluje u terenskoj nastavi iz predmeta Uređivanje šuma i Dendrometrija, te izvođenju vježbi i pismenih ispita iz Uređivanja šuma. Od 1987. sudjeluje u nastavi iz Uređivanja šuma.

Od 1.4.1992. do 27.3.1995. predstojnik je Katedre za uređivanje šuma.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora Uređivanja šuma izabran je 10.6.1993.
 Surađivao je na znanstvenoistraživačkim projektima, ali nikad mu nije bilo omogućeno da se bavi znanstveno - istraživackim radom koliko je on želio i mogao. Niti u nastavi nije mu omogućeno da radi onako sadržajno i znalački koliko je on to znao i želio. Uvijek je bivao opterećivan minornim poslovima. To je utjecalo na njegovo zdravlje, pa je najprije radio skraćeno radno vrijeme, a onda otišao u invalidsku mirovinu 1.5.1995. godine.

1Gospodarsko razdjeljenje za gospodarsku jedinicu "Sljeme", te izlučivanje odsjeka. Zagreb 1962.
2Analiza stabla, Zagreb 1962.
3Križanec R., 1963: 60-godišnjica uređivanja prebornih šuma u svijetu . .. Š.L. 9-10, s.390 PDF
4Radovan Križanec, 1984: Istraživanje odnosa normalnih vremena prijelaza i analitičkih izraza tarifa. GŠP vol. 22 s. 369
5Križanec, R., 1984: Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama prostorne podjele. Š.L. 5-6, s.213 PDF
6Križanec, R., 1984: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama. Š.L. 9-10, s.399 PDF
7Radovan Križanec, 1985: Jedinstvena opća formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama. GŠP vol. 23 s. 141
8Jedinstvena opća formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama. Glas. za šum pokuse 23, Zagreb 1985., s. 141-175.
9Radovan Križanec, 1986: Nastavno-pokusni šumski objekti (NPŠO) Zalesina. GŠP vol. P2 s. 291
10Radovan Križanec, 1987: Uređivanje privatnih šuma u SR Hrvatskoj. GŠP vol. P3 s. 95
11Uređivanje privatnih šuma u SR Hrvatskoj, (Eirichtung der Privatwalder in der Hepublik Kroatien). Glas. šum. pokuse, pos. izd. 3, Zagreb 1987., s. 95-120.
12Stanje, opći i stručni problemi uređivanja privatnih šuma u SE Hrvatskoj. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja savjetovanja "Sume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima ", Katedra za uzgajanje šuma Šum. fakulteta Zagreb, Zagreb, 1988., s. 196.
13Šime Meštrović, Ana Pranjić, Zvonimir Kalafadžić, Radovan Križanec, Karlo Bezak, Đuro Kovačić, 1992: Uređivanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 131
14Postotak prirasta kao pokazatelj za sječne zahvate. Zbornik radova o Antunu Levakoviću, HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992., s. 125-138.
15Uređivanje šuma, (Forest Management), (s Meštrović, S. i dr. ). Monografija "Sume u Hrvatskoj", Zagreb 1992., s. 131-152.
16Križanec, R., 1992: 200-godišnjica prve metode za računanje etata. Š.L. 6-8, s.313 PDF
17Radovan Križanec, 1993: Uloga evidencije sječa u praćenju kretanja drvne zalihe prebome šume. GŠP vol. P4 s. 111
18Križanec, R., 1993: Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj informativnosti (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 1-2, s.33 PDF
19Križanec, R., 1993: Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa). Š.L. 6-8, s.259 PDF
20Križanec, R., 1993: Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 9-10, s.383 PDF
21Križanec, R., 2000: Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika. Š.L. 1-2, s.67 PDF
22Križanec, R., 2000: Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost. Š.L. 7-8, s.457 PDF
23Križanec, R., 2000: Zašto obrast kao jedinstveni posvudašnje rasprostranjeni uređajni pokazatelj određujemo primjenom dvaju različitih taksacijskih elemenata. Š.L. 9-10, s.573 PDF
24Križanec, R., 2003: Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 3-4, s.109 pdf
25Križanec, R., 2004: Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 1-2, s.21 pdf
26Križanec, R., 2005: Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 5-6, s.251 pdf

nedeterminirano:
27VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Šum. nastava, s. 168. 369, 449.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, 1966., s. 519.
 Rauš, Đ.: Značenje i uloga Glas. za šum. pokuse... Glasnik za šum. pokuse, pos. izd. 4, Zagreb 1993., s. 409.
 *** ŠIB 1996., s. 41, 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MEŠTROVIĆ, Šime: Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007), ŠL 1-2/2008, s.101 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM