HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9897
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9897)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Otac Matej je nastavnik, a majka upravni tehničar, iz Dvora na Uni. Srednju Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1981., a u jesen iste godine upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu.
 Diplomirao je šumarstvo iz područja Šumarska fitopatologija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Mikoze lišća nekih vrsta drveća u Maksimiru".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM