HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID99
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu - tehničar, pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Virovitica

2013

Šumarija Virovitica

šumarski tehničar

 Sin Bernarda i Elizabete rođ. Rohtek. Osnovnu školu završio je u Sv. Ivanu Žabno, a Šum. u Karlovcu, 1984. god. Pretežito je radio u Šum. Suhopolje, gdje i sada (2003) radi na mjestu pom. revirnika. Živi u Virovitici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM