HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID990
ime J., Stojan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     


lokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Dušana i Ljubice rođ. Kovačević. Osnovnu školu završio je u Vel. Gorici, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1966. god. Radio je pretežito kao poslovođa na iskorištavanju šuma u Šumariji Sisak, ŠG Sisak. Od 1969. do 1995. obavljao je razne poslove: u računovodstvu bio je blagajnik, obračunavač, kontrolor, materijalni knjigovođa, pa skladištar, referent prodaje, referent nabave, otpremnik drvnih sortimenata i poslovođa na uzgoju te iskorištavanju šuma. Od 1992. do 1995. god. radio je u Šumariji Petrinja, kada je dobio otkaz i nakon toga nalazi se u Zavodu za zapošljavanje. Živi u Šašu kod Siska.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM