HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9900
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republički šumarsko-lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9900)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1963.
diplomirao1964.
karijera1966.šumarija Petrinja

član HŠD ogranak
Zagreb

1956

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Đoke i Danice r. Rakinić. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva, ateist. Otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Gvozdu, a srednju
 Šumarsku školu u Karlovcu (1956. ).
 U svojstvu šumarskoga tehničara zapošljava se iste godine u Šumariji Petrinja.
 U jesen 1958. g. upisuje se na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 1964. g. na Šumsko-gospodarskom odsjeku već osamostaljenoga Šumarskog fakulteta.
 Nakon okončanja studija prvo zaposlenje dobiva u Tvornici pokućstva Zagreb, u svojstvu sefa prodaje. Poslije godinu dana (1966. ) vraća se u šumarstvo, dobivši ponovno mjesto u Šumariji Petrinja ŠG Sisak, u kojoj radi na poslovima uzgajanja šuma i lovstva. Od 1972. do 1984. g. radi u Elektroprivredi Hrvatske, u poduzeću "Dalekovod" na poslovima utvrđivanja odštete za ograničena i oduzeta prava na šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu i vlasništvu građana. Godine 1985. dobiva mjesto u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo, danas Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo, u svojstvu inspektora za šumarstvo i lovstvo, na kojoj se dužnosti nalazio i 1996.
 Stručni šumarski ispit položio je 1968. g., a 1974. upisao je poslijediplomski studij iz oblasti ekonomije i racionalizacije rada u Šumarstvu. Sudjelovao je na vise šumarskih skupova u Zemlji i inozemstvu.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga, društva. Živi u Zagrebu.

 *** Šum list 1-2, 1995., s. 55
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM