HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9901
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, hrvatski književnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9901)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao10. 2. 1971.
karijera1964.šumarija Senj
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Kate r. Krmpotić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz seljačko - radničke obitelji. Osnovnu je školu pohađao u Mrzlom Dolu i Krivom Putu, gdje ju je i završio 1960. g. Srednju naobrazbu stječe u Šumarskoj školi u Delnicama, gdje je maturirao 1964.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 10.2.1971. na Šumsko-gospodarskom odjelu.
 Prvo zaposlenje dobiva kao šum. tehničar 1964. g. u senjskoj šumariji ŠG Senj, gdje se do upisa na Šum. fakultet bavi poslovima uzgajanja i uređivanja šuma. Kao dipl. ing. šumarstva pripravnički staž odslužio je u šumarijama Jablanac i Krasno (1971.-1973. ) nakon čega je unaprijeđen za upravitelja Šumarije Krasno (1973.-1983. ), odnosno upravitelja Šumarije Senj (1983.-1984. ).
 Reorganizacijom šumarstva 1985. postaje direktorom OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Senj Goransko-primorskog ŠG Delnice, a osnivanjem JP "Hrv. šume" p. o. Zagreb sefom Odjela za plan i razvoj Uprave šuma Senj.
 Tijekom 10-godišnjeg službovanja u Šumariji Krasno od kolovoza 1981. do svibnja 1982. imenovan je prisilnim upraviteljem RO DI "Nehaj" Senj, gospodarski uspješno stabiliziravši tu znanu drvnoindustrijsku tvrtku.
 Tijekom svog radnog vijeka pošumio je stotine hektara krša, a stanje većega dijela sjevernovelebitskih i dijela kapelskih šuma odraz je njegova stručnog rada, jer je 20 godina vodio uzgojnu politiku na tom prostoru.
 Ing. M. Krmpotić vrlo je zaslužan za opstanak vrta, tamošnju dugogodišnju provedbu znanstvenih istraživanja i za aktivan rad u Komisiji za predlaganje stručnih mjera i radove u Velebitskom botaničkom vrtu, kojeg je 1967. g. osnovao prof. dr. F. Kušan u Modrić-Docu podno Zavižana.
 Uza svoj stručni rad dipl. ing. Milan Krmpotić još od srednjoškolskih dana bavi se književnim stvaralaštvom. Prvu knjigu pjesama objavio je 1978. Član je Društva hrvatskih književnika i tajnik Senjskoga književnog ognjišta od njegova osnutka 1982.; glavni je urednik časopisa za književnost i kulturu "Usponi" od njegova osnutka 1985., i svih ostalih izdanja društva.
 Ovaj šumar - književnik napisao je i objavio petnaestak knjiga svojih književnih radova. Surađuje u mnogobrojnim listovima i časopisima. Takvih radova ima vise od stotinu. U šumarskim novinama i edicijama objavljivani su njegovi literarni radovi ("Hrvatske šume", "Šume u Hrvatskoj", "Slavonski hrastici", "Lovački vjesnik"). O njegovom književnom opusu napisano je vise od 20 prikaza i recenzija, a povrh toga objavljeno je i nekoliko napisa o ing. Milanu Krmpotiću u šumarskim časopisima, novinama i knjigama. Svojim književnim radom uvrstio se u grupu onih šumara koji svojim književnim radovima populariziraju šumarsku struku, doživljujući šumu i prirodu sa puno emocija (Kozarac, Ćipiko... ).
 Aktivan je u društvenom radu, Član je Hrv. šum. društva, a od 1996. g. predsjednik je njegove podružnice u Senju. Jedan je od utemeljitelja Ogranka Matice hrvatske Senj i od 1990. član je njegova predsjedništva.

1Velebitski botanički vrt i rezervat, (u suradnji), Naše planine 9-10, Zagreb 1977., s. 193-208., Ibid. 9-10, Zagreb 1987.
2Skamenjene svirale, (pjesme). Senj 1978., s. 1-80.
3Stope, (pjesme). Rijeka 1980., s. 1-76.
4Krmpotić, M., 1981: Meditacija drvosječe (pjesma). Š.L. 5-7, s.280 PDF
5Luci (izabrane pjesme), u "Knjizi s devet naslova". Senj 1982., s. 81-104.
6U grudi zemlje, (pjesme). Rijeka 1985., s. 1-64.
7VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT; Goransko-Primorsko šumsko gospodarstvo Delnice, OOUR Uzgoj i zaštita šuma — Senj, ZAGREB 1987. BIB
8zapisi iz ograda; Senjsko književno ognjište, Senj 1987. BIB
9Zeleni vjetar, (pjesme za djecu). Rijeka 1987., s. 1-91.
10Zeleni vjetar; Riječko književno i naučno društvo, Rijeka 1987. BIB
11Slomijivi, (pripovijetke). Senj 1989., s. 1-150.
12Kapi, (pjesme). Senj 1990., s. 1-100.
13Kuća hrtova, (roman za djecu). Rijeka 1990., s. 1-182.
14Put u Kanaan (izabrane pjesme), u knjizi "Svjetlost ognjišta". Senj 1990., s. 71-93.
15Kuća hrtova; Riječko književno i naučno društvo, Rijeka 1990. BIB
16Gorčina jabuke, (pjesme). Senj 1992., s. 1-79.
17Bunjo dida moga, (pjesme). Senj 1993., s. 1-80.
18Uzbuna u sretnoj šumi, (igrokaz). Senj 1993., s. 1-32.
19Dani hrvatskog šumarstva; Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
20TEK BRAĆA; Nakladnik "Tiskara Rijeka", Rijeka 1995. BIB
21Trag božanske stope, (priče). Senj 1996., s. 1-133.
22KATALOG IZLOZBE SLIKA, KIPOVA I KNJIŽEVNIH RADOVA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb 1996. BIB
23Osmi patuljak, roman, 1997.
24Ovaj križ ljudski, pjesme, 1998.,
25Stigla je sloboda, drama, Usponi br.15, 1999.
26Tajna ploda, izabrane pjesme, 2000.,
27Divlje sjeme ; Senjsko književno ognjište, Senj 2001. BIB
28Krmpotić, M., 2001: Ukorijenjeno u kamenu. Š.L. 3-4, s.203 PDF
29Svjetlost ognjišta, izabrane pjesme,2003.,
30Jedna godina - čitav život, pjesme, 2003.,
31Jedna godina - čitav život; Senjsko književno ognjište, Senj 2003. BIB
32Tu su i svemirci imali prste, roman za djecu, 2005.,
33Tu su i svemirci imali prste; Senjsko književno ognjište / Ogranak Matice Hrvatske Senj, Senj 2005. BIB
34Put u hrvatski raj, ep, 2006.,
35Put u hrvatski raj; Adamić, Rijeka 2006. BIB
36Ruka boga D´ana, roman, 2008.,
37Osmi patuljak, roman, II izdanje, E-biblioteka Lykos, Ličke novine, 2011.,
38Osmi patuljak; Lykos, Ličke novine, Gospić 2011. BIB
39Sizifov posao; roman, 2012.
40Adam i njegovo rebro; Ogranak Matice hrvatske u Senju, Senj 2013. BIB
41Adam i njegovo rebro, pjesme, 2013
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Babić, D.: Zanimljiva stihovana avantura. Novi list, Rijeka 21. 1. 1979.
 Babić, D.: Potvrda talenta. Novi list, Rijeka 3. VII. 1979.
 Derossi, Z.: Milan Krmpotić: Skamenjene svirale. Senjski zbornik 8, Senj 1980.
 Ivančević, V.: Poezija je dio Čovjeka i života. Šum. list 5-7, 1981. +pjesma.
 Derossi, Z.. Milan Krmpotić: Stope. Senjski zbornik 9 od 1981. - 82.
 Derossi, Z.: Knjiga s devet naslova, (skupina autora). Ibid.
 Babić, D.: Pjesnički pretres fenomena ograde. Novi list, Rijeka 27. X. 1987.
 Babić, D.: Književno sazrijevanje. Ibid, 24. VIII. 1989.
 Babić, D.: Avantura dječje maste. Ibid, 6. XII. 1990.
 Babić, D.: Književno djelo Milana Krmpotića. Šum. list 9-10, 1990. s. 426-428. + dvije pjesme.
 Tomičić, Z.: S ove strane pjesme. Perspektiva rajskih vrtova. Usponi 9, Senj 1993.
 Frković, A.: Bibliografija LKV, s. 332.
 Tomičić, Z.: Vikovična zemlja. Pogovor knjizi Bunjo dida moga", Senj 1993.
 Karakaš, J.: Pjesnik bunjevačkog krša. Marulić 4, 1994. i Vila Velebita 23, Zagreb 1994.
 Babić, D.: Roman o senjskim uskocima. Vjesnik, Zagreb 8. V. 1995.
 Babić, D.: Univerzalnost i osebujnost hrvatske sudbine. Novi list, Rijeka 9. V. 1995.
 Pavić, V.: Zavičajna lirika. Školske novine, Zagreb 1995.
 Rupčić, O.: Uskočka vremena. Hrvatsko slovo 30. lipnja, Zagreb 1995.
 Rupčić, O.: Zemlja uskoka i poskoka. Vila Velebita 35-36, Zagreb 20. VII. 1995.
 Rupčić, O.: U svijetu uskoka i poskoka. Marulić 4, Zagreb 1995.
 Šuljić, A.: Milan Krmpotić: Bunjo dida moga, Senjsko književno ognjište 1993. Rijeci, teološki Časopis 2, Rijeka 1995.
 Šunjara, P.: Krmpotićev Bog i Alah. Usponi 12, Senj 1996.
 Brković, J.: Saga o zlim vremenima i ljudima. Usponi, Časopis za književnost i kulturu 12, Senj 1996.
 Tomičić, Z:. Roman o Senju - hrvatskoj Sparti. Večernji list, 18. VIII. 1996.
 Svetić, I.: Roman o povijesti koja se ponavlja. Nova Istra 1-2, Pula 1996. pjesme.
 Šušnjara, R.: Obilježja stila u Krmpotićevu romanu "Tek braća. Usponi 12, Senj 1996.
 *** HŠD 1996., s. 292, 423.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM