HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9902
ime K., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9902)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao1952.
dodatne listeautori u bazama HŠD, HŠD četvrtak

član HŠD ogranak
Zagreb

1963

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 
 Sin Mate i Marije r. Trešćec. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Reki 1939., a realnu gimnaziju u Koprivnici 1947.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51. na Biološkom odsjeku. Diplomirao je 1952.
 Poslije diplomiranja obavio je pripravnički staž u Šumariji Novi Vinodolski (1952. ) i u Šumariji Pisarovina (1953. ). Nakon toga referent je za uzgoj i eksploataciju u Šumariji Pisarovina (1953.-1954. ), a zatim postavljen je za upravitelja u istoj Šumariji (1955.-1956. ).
 Od 1.1.1957. do 31.12.1959. g. upravitelj je Šumarije Krapina, a od 1.1.1960. do 30.6.1961. bio je direktor DIP-a "Zagorje" u Krapini. Od 1.7.1961. do 31.12.1962. g. direktor je ŠG Daruvar. Od početka 1963. do kraja 1966. g. bio je sef proizvodnje u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, a od početka 1967. do 30.4.1975. direktor je ŠG.
 Tada odlazi na mjesto glavnog republičkog šumarskog inspektora u Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo (1.5.1975.-8.11.1977.), a zatim je pomoćnik predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo (8.11.1977.-30.4.1985.). Nakon toga, od 1.5.1985. do 31.1.1991. g. bio je direktor Proizvodne zajednice za šumarstvo u Poslovnoj zajednici za proizvodnju i promet drvom i drvnim proizvodima "Exportdrvo" - Zagreb.
 Posljednje radno mjesto bilo je u "Hrvatskim šumama" Zagreb, gdje je bio sef prodaje i savjetnik direktora od 1.2.1991. do 31.12.1993. g. kad je otišao u starosnu mirovinu s punim stazom.
 U toku svog radnog vijeka bio je stručno i društveno vrlo aktivan u raznim područjima (organiziranje radničkih natjecanja, koordinacija znanstveno - istraživačke djelatnosti i dr. ), za sto je primio i odgovarajuća priznanja. Sudjelovao je na Svjetskom šumarskom kongresu u Džakarti (Indonezija) 1978. i na stručnim simpozijima u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Finskoj, te u zemlji.
 Dugogodišnji je član Hrvatskoga šumarskog društva gdje u višegodišnjem razdoblju obavlja dužnost predsjednika Šumarskog društva u Bjelovaru i potpredsjednika saveza na razini Republike.

1T. Krnjak, 1977: Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona. Š.L. 5-7, s.223 PDF
2Krnjak, T., 1979: Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima kraškog područja u svjetlu primjene Zakona o šumama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-3, s.25 PDF
3Krnjak, T., 1981: Stanje i mogućnosti razvitka šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj od 1981. do 1985. godine. Š.L. 1-2, s.3 PDF
4Krnjak, T., 1984: Godina provođenja Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.3 PDF
5Krnjak, T., 1985: Analiza dosadašnjeg razvoja i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa u razdoblju od 1986. do 1990. godine. Š.L. 7-8, s.295 PDF

nedeterminirano:
6Članci, osvrti i komentari u svezi tekuće problematike reprodukcije šuma, formiranje sredstava za reprodukciju šuma, utvrđivanje šumsko-gospodarskih područja u Hrvatskoj, unapređenje proizvodnje u šumarstvu. Tiskani u Biltenu šum. gosp. organizacija (Poslovno udruženje) iznošeni na savjetovanjima stručnjaka o tim pitanjima.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 365, (pogrešno Konjak).
 *** HŠD 1996., s. 283, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 299, 302, 308, 314, 396, 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 

  Dipl. ing. šumarstva. Rođen u Koprivničkoj Reki 1928. Diplomirao na ŠF Zagreb 1952. Do 1975. radio u šumarskoj praksi i napredovao do glavnog direktora ŠG Mojica Birta Bjelovar. Potom prelazi u Republički sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo gdje je najprije glavni šumarski inspektor, a potom pomoćnik predsjednika. Godine 1985. postaje direktor PZ Exportdrvo, da bi karijeru završio u JP Hrvatske šume kao savjetnik direktora 31.12.1993.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM