HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9904
ime K., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9904)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1948.
diplomirao3. 11. 1949.
djelovao Split

 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je u nast. g. 1947.-48., a diplomirao 3.11.1949.
 Jedino se zna da je dugo vremena radio u zagrebačkom poduzeću "Projekt", baveći se isključivo bujičarstvom i hidrotehničkim poslovima.

 *** Šum. nastava, s. 362.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM