HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9906
ime K., Ante P. B.
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      izv. sveuč. prof. Šum. fakulteta


lokacija

apsolvirao1967.
diplomirao1968.
magistrirao5. 7. 1984.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1992.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike i tehnologije
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Petra i Marije r. Grgić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu polazio i završio 1952. g. u Kninu, gdje je završio i gimnaziju 1960.
 Šumarstvo je studirao na ŠG odjelu Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1968.
 Od ožujka 1969. do 31.8.1972. g zaposlen je u Institutu za šumarska istraživanja Zagreb, a tada biva izabran za asistenta na Katedri za iskorišćivanje šuma Šumarskoga fakulteta u Zagrebu (1.9.1972.).
 Na istom Fakultetu upisao je poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja iskorišćivanje šuma, mehanizirano privlačenje drva. Izradio je magistarski rad pod naslovom "Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT-558 na privlačenju oblovine u uvjetima nizinskih šuma Šumarije Lipovljani" i obranio ga 5.7.1984. g. na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Doktorirao je 1992. iz znanstvenoga područja iskorišćivanje šuma, daljinski transport drva, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Analiza čimbenika daljinskog transporta drva kamionima".
 God. 1993. izabran je u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet iskorišćivanje šuma.
 Od 1990. predstojnik je Katedre za iskorišćivanje šuma, a u srpnju 1995. g. imenovan je predstojnikom Zavoda za iskorišćivanje šuma. Od 1990. obnaša dužnosti tajnika Zavoda za istraživanja u šumarstvu, zatim pomoćnika upravitelja na NPŠO Velika (1976-1992. ) te upravitelja NPŠO Zalesina od 1992.
 Na dodiplomskoj nastavi predaje predmete iskorišćivanje šuma na Šumarskom odsjeku te eksploataciju šuma na Drvno - tehnološkom odsjeku.
 Od 1993. g. voditelj je poslijediplomske nastave iz znanstvenog usmjerenja iskorišćivanje šuma i predaje predmete studij rada i vremena u iskorišćivanju šuma, racionalizacija i mehanizacija radova u iskorišćivanju šuma, a od izbornih predmeta predaje šumski proizvodi i trgovina šumskim proizvodima. Voditelj je također poslijediplomskog specijalističkog studija iz usmjerenja iskorišćivanje šuma na kojemu predaje predmete obaranje stabala i izrada sortimenata, zatim proizvodi u iskorišćivanju šuma i transport drva s utovarom, istovarom i uskladištenjem.
 Glavni je urednik zbornika savjetovanja "Kolokvij o bukvi" (1986. ) i član uredništva monografije "Šume u Hrvatskoj" (1992. ). član je uređivačkog odbora Šumarskog lista, urednik za područje iskorišćivanja šuma. član je i uređivačkog vijeća i međunarodnog uređivačkog vijeća časopisa Mehanizacija šumarstva. Vrlo je aktivan na svim područjima šumarske struke i svoje uže specijalnosti.
 Član je HŠD, Hrvatskog ekološkoga društva, Hrvatskoga lovačkog saveza, a od međunarodnih udruga član je IUFRO i asocijacije srednjeeuropskih profesora i istraživača iz područja iskorišćivanja šuma.
 Obavio je petnaestak studijskih putovanja i to: - Njemačka, KWF Tagung, Sigen, 1977., - Njemačka, München, 1976., 1980., 1984.,1988., - Italija, Južni Tirol, 1983., -Mađarska, Sopron, 1984., 1995., -SSSR, Moskva, Lenjingrad, 1986., -Bugarska, Barsia, 1991., - Austrija, 1993., 1993., - Grčka, 1993., - Švicarska, 1994.
 Sudjelovao je na mnogim domaćim znanstvenim skupovima: - Savjetovanja sekcija za iskorišćivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta Jugoslavije: Beograd 1975., 1980. i 1985.; Ljubljana 1974., 1979., 1984., 1989.; Sarajevo 1977., 1983., 1987.; Skoplje 1976., 1981., 1986.; Zagreb 1978., 1983., 1988.; Savjetovanja u Hrvatskoj: Delnice, 1983., Opatija 16.-18.2.1983., Velika, 1984., Zagreb, 1985., Drvenik, 1988., Brijuni, 30.-23.10.1993., Stubičke toplice, 3.-5.11.1993., Split, 13.-14.10.1994.
 Prof. dr. sc. A. B. P. Krpan sudjelovao je i na desetak međunarodnih znanstvenih skupova: Zalesina, 38. VIII.-3.9.1983., IUFRO XVIII World Congress, Ljubljana, 1986., Zagreb, 1987. IUFRO Tannensymposium, Zagreb, 24.-27.9.1990., Beč, 20.-24.9.1993., Portorož, Alpe - Jadran, 23. i 24.9.1993., Langnau, Schwez, 29. VIII.-3.9.1994., Sopron, Ungarn, 28. VIII.-1.9.1995.„ IUFRO XX World Congress, Tampere 1995.
 Od 1976. g. uključio se u znanstveno - istraživački rad i surađuje na desetak projekata.

1Krpan, Ante P. B. (1971. ): Utvrđivanje temeljnice iz broja stabala u raznodobnim sjecinama. Had za stručni ispit. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-17.
2Krpan, Ante P. B. (1976. ): Primjena ra-dio-veze kod snimanja rada traktora IMT-558 na izvlačenju oblovine. Mehanizacija šumarstva 5-6, Zagreb, s. 157-162.
3Hogrebe, B. (1978. ): Numerieren des Holzes, (Obrojcavanje oblovine). Forst-technischen Informationen, 10-11; prikaz članka, Mehanizacija šumarstva 7-8, 1979.
4Krohn, B. (1978. ): Beurteilung bei der Motorsagenprufung, (Ocjenjivanje kod ispitivanja motornih pila). Forsttechnische Informationen, 12; Prikaz članka, Mehanizacija šumarstva 7-8, 1979.
5Meng, W. (1978. ): Methođe ŽUT Erfas-sung von Buckeschaden, (Jedna metoda utvrđivanja šteta kod privlačenja). Forst-technische Inf ormationen, 12; Prikaz članka, Mehanizacija šumarstva 7-8, 1979.
6Krohn, B. (1979): Ein neuer Finnischer Forstschlepper filr die Durchforstung, (Novi finski šumski traktor za prorede). Firsttechnische Inf ormationen; Prikaz članka, Mehanizacija šumarstva 7-8, 1979.
7Sanktjohansen, L. (1979. ): Holzbrin-gung mit dem Hubschrauber in den ba-verischen Bergen, (Izvlačenje drva helikopterom u bavarskom gorju). Forsttech-nischen Informationen, 3; Prikaz Članka, Mehanizacija šumarstva 7-8, 1979.
8Krpan, Ante P. B. (1979. ): S konferencije sekcije za iskorišćivanje šuma - Zagreb, 11. -13. 10. 1978. Mehanizacija šumarstva 1-2, s. 37-39.
9Benić, H. & Krpan, Ante P. B. (1983): Tehnicko-tehnoloski aspekti proizvodnje drvne mase prorjeđivanjem prirodnih i vjestackih šuma. Studija za saveznu komoru po zadatku projekta: Intenziviranje proizvodnje drvne mase prorjeđivanjem", Šum. fakultet Zagreb, s. 1-31.
10Krpan, Ante P. B. (1983. ): Ovisnost učinka traktora kod privlačenja drva o određenim činiocima. Referat na seminaru Dostignuća u razvitku tehnologije, tehnike i organizacije rada u šumarstvu", Delnice, 21. i 22. IV. 1983., s. 1-8.
11Krpan, Ante, P. B. (1983. ): Utjecaj vlage tla na prohodnost traktora u nizinskim šumama Posavine. Zbornik simpozija "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija, s. 193-201.
12Krpan, Ante P. B. (1983. ): Utjecaj nekih reljefnih karakteristika na otvaranje šuma u SE Hrvatskoj. Mehanizacija šumarstva 9-10, s. 266-271.
13Krpan, Ante P. B. (1984. ): Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT-558 na privlačenju oblovine u uvjetima nizinskih šuma Šumarije Lipovljani, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb, s. 1-136.
14Krpan, A., 1984: 17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«. Š.L. 1-2, s.73 PDF
15Krpan, Ante P. B. (1985. ): Pregled provedenih istraživanja iskorišćivanja šuma i neki rezultati ostvareni u razdoblju 1981-1985. godine. Savjetovanje povodom 125. godišnjice Šum. fakulteta Zagreb, s. 1-9.
16Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Be-ber, J. (1986. ): Istraživanje rada zglobnog traktora IMT 5131 na privlačenju oblovine. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-28.
17Krpan, Ante P. B. (1986. ): Kora bukve sa stanovišta eksploatacije šuma. Zbornik savjetovanja "Kolokvij o bukvi", Velika, Požega, 22. -24. XI. 1984., s. 77-88.
18Bojanin, S., Beber, J. & Krpan, Ante P. B. (1986. ): Prijevoz trupaca tvrdih lista-Ca kamionom i kamionom s prikolicom. Mehanizacija šumarstva 7-8, s. 109-123.
19KOLOKVIJ O BUKVI; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1986. BIB
20Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. (1987. ): Problem privlačenja drva iz prorednih sastojina. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-54.
21Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1987. ): Privlačenje tehničke oblovine pomoću forvardera uz različite uvjete rada. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-31.
22Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1987. ): Privlačenje tehničke oblovine tvrdih listaca zglobnim traktorom LKT-80 u ravnici i prigorju. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-44.
23Krpan, Ante P. B. (1987. ): Obrazovanje šumskih radnika u svjetlu razvoja obrazovnih sustava. Zbornik referata sa sastanka Sekcije za iskorišćivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta za šumarstvo i drvnu industriju Jugoslavije, Sarajevo; Šumarski fakultet Sarajevo, s. 1-14.
24Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1987. ): Prijevoz tehničke oblovine i industrijskog visemetarskog drva pomoću kamiona i kamiona s prikolicom. Mehanizacija šumarstva 12, 1-2, s. 3-15.
25Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1988. ): Sjeća, izrada i privlačenje drva u prorednim sastojinama u nizini uz primjenu grupnog, odnosno lančanog sistema rada. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-49.
26Krpan, Ante P. B. (1988. ): Analiza nekih elemenata daljinskog transporta drva kamionima FAP 16-20 BD. Zbornik referata sa savjetovanja Sekcije za iskorišćivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta Jugoslavije, Zagreb, 5. -7. X. 1988., s. 1-12.
27Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1988. ): Komparativno istraživanje privlačenja drva zglobnim traktorima u jelovim prebornim sastojinama sa sekundarnim otvaranjem i bez sekundarnog otvaranja. Mehanizacija šumarstva 13, 1-2. s. 3-13.
28Bojanin, S. Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1988. ): Privlačenje drva iz prored-nih sastojina u prigorju. Mehanizacija šumarstva 13, 11-12, s. 161-185.
29Krpan, Ante P. B. (1989. ): Neke značajke sušenja hrasta lužnjaka sa stanovišta eksploatacije šuma. Glasnik za šum. pokuse 25, s. 111-121.
30Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1989: Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Š.L. 11-12, s.591 PDF
31Krpan, Ante P. B., Bojanin, S. & Beber, J. (1990. ): Norme daljinskog transporta šumskih sortimenata kamionima i kamionima s prikolicom (s utovarom i istovarom). Šum. fakultet Zagreb, s. 1-75.
32Bojanin, S., Krpan, Ante P. B. & Beber, J. (1990. ): Norme vremena i učinci kod privlaćenja drva traktorima. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-114.
33Krpan, Ante P. B. (1990. ): Prilog klasifikaciji šumskih terena u svjetlu eksploatacije šuma u teškim uvjetima. Mehanizacija šumarstva 15, 5/6, s. 107-110.
34Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1990: Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 6-8, s.261 PDF
35Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1991. ): Holzernte in Hiebsreifen Buchenbestan-den, in Kroatien. Sammelbuch, XXV. In-ternationales Svmposium "Mechanisierung der Waldarbeit", 9. -13. IX., Barsia, Bulga-rien, s. 1-15.
36Krpan, Ante P. B. (1991. ): Program razvoja i mjere ekonomske politike šumarstva Hrvatske - Iskorišćivanje šuma. Naručena studija Ministarstva šumarstva H. Hrvatske, Šum. fakultet Zagreb, s. 1-21.
37Krpan, Ante P. B. (1991. ): Daljinski transport drva u Hrvatskoj - faktori razvoja i stanje. Drvna ind. 42, 3-4, s. 49-54.
38Ante P. B. Krpan, 1992: Iskorišćivanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 153
39Krpan, Ante P. B. (1992. ): Analiza čimbenika daljinskog transporta drva kamionima, (disertacija). Šum. fakultet Zagreb, s. 1-264.
40Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1992). Holzernte und Feinerschliessung in Wal-dern Kroatiens. Sammelbuch, XXVI. In-ternationales Svmposium "Mechanisierung der Waldarbeit", Wien, Austria, s. 1-28.
41Krpan, Ante P. B. (1992. ): Iskorišćivanje šuma. Prilog monografiji Sume u Hrvatskoj, Šum. fakultet Sveuč, u Zagrebu i JP "Hrvatske šume", Zagreb, s. 153-170.
42ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
43Glavaš, M. i Krpan, A., 1992: Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.568 PDF
44Ante P. B. Krpan, Stjepan Perteš, Željka Ivanović, 1993: Neke fizičke štete u sastojini, posljedice i zaštita. GŠP vol. P4 s. 271
45Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1993. ): Probleme bei der Holzernte in Plenter-mischbestanden der tanne und Buche, in Kroatien. Sammelbuch XXVII. Interna-tionales Sj´mposium "Mechanisierung der Waldarbeit, Thessaloniki, Griechenland, s. 1-23.
46Krpan, Ante P. B. (1993. ): Eksploatacija topolovih kultura primjenom skupnog rada - privlačenje stabala. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-17.
47Krpan, Ante P. B. (1993. ): Eksloatacija topolovih kultura primjenom skupnog rada - sjeća i izrada. Šum. fakultet Zagreb, s. 1-21.
48Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S., 1993: Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.23 PDF
49Krpan, Ante P. B., Petres, S. & Ivanović, Z. (1993. ): Neke fizičke štete u sastoji-ni, posljedice i zaštita. Glasnik za šum. pokuse, Posebno izdanje 4, s. 271-280.
50Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1994. ): Holzernteverfahren in Abhangigkeit von Ctčlande - und Bestandesbedingungen. Bei-trage zur forstlichen Verfahrenstechnik. Tagungsbericht liber daš 28. Internatio-nales Sj´mposium "Mechanisierung der Wald-arbeit" vom 28. 08. -02. 09. 1994. in Langnau I. E., Schweiz, 60. 79.
51Krpan, Ante P. B. (1994. ): Biomasa za energiju - zbilja hrvatskoga krša, Zbornik savjetovanja povodom 100. obljetnice Instituta za jadranske kulture i melioracije krša Split, 12. -14. X. 1994., Split.
52Krpan, Ante P. B. & Ivanović, Z. (1994. ).: Iznošenje tehničkog oblog drva mekih i tvrdih listaca forvarderom VKS 9041. Mehanizacija šumarstva l, s. 11-31.
53Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1994: Eksploatacija šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.271 pdf
54Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1994. ): XXVII. međunarodni simpozij "Mehanizacija šumskoga rada", Solun, Grčka, 1993. Mehanizacija šumarstva 19 (1994) 4, s. 296-298.
55Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1994): 28. internacionalni simpozij "Mehanizacija šumskoga rada", od 28. VIII. do 2. IX. 1994. u Langnau, Švicarska. Mehanizacija šumarstva 19 (1994) 4, s. 296-298.
56Bojanin, S. & Krpan, Ante P. B. (1995. ): Unterschiedliche Arbeitsbedingungen und WaldschOnung bei der Holzernte. Tagungs-berichti liber des 29. Internationales Sj´mposium "Mechanisierung der Waldarbeit (FOHMEHC 95) vom 28. 8. - 1. 9. 1995. in Un-garn, Universitat flir Forst- und Holzwis-senschaf ten Sopron, 1-12.
57Krpan, Ante P. B. (1995. ): Primary transportation in Croatian lowland Forests. ITJFBO XX World Congress, Finska, Tampere 6-12. August 1995, Division 3.
58Krpan, Ante P. B. & Ivanović, Z. (1995. ): Komparativna analiza rada traktora u proredama. Znanstvena studija, Šum. fakultet Zagreb, s. 1-32.
59Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., 1995: Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16. Š.L. 3, s.75 pdf
60Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391 pdf
61Krpan, A. P. B., 1996: Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 3-4, s.151 pdf
62Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399 pdf
63Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.243 pdf
64Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske. Š.L. 7-8, s.371 pdf
65Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., 1999: Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.241 pdf
66Krpan, A., Šušnjar, M., 1999: Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada". Š.L. 5-6, s.263 PDF
67Krpan, A. P. B., 2000: Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000). Š.L. 9-10, s.621 PDF
68Ante P. B. Krpan, Dragutin Pičman, 2001: Neka obilježja iskorištavanja hrvatskih jelovih šuma. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 659
69Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2001: Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.619 pdf
70ZNANOST U POTRAJNOM GOSPODARENJU HRVATSKIM ŠUMAMA; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb 2001. BIB
71Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Š.L. 11-12, s.551 pdf
72Krpan, A. P. B., 2002: Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada. Š.L. 11-12, s.649 PDF
73Ante P. B. Krpan, 2003: Bukovi šumski proizvodi i tehnologije - pridobivanja drva iz bukovih sastojina. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 625
74Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva. Š.L. 3-4, s.127 pdf
75Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača. Š.L. 5-6, s.233 pdf
76Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245 pdf
77Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača. Š.L. 9-10, s.495 pdf
78Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama. Š.L. 11-12, s.655 pdf
79Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B., 2004: Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica. Š.L. 11-12, s.671 pdf
80Ante P. B. Krpan, Igor Stankić, 2006: Projekt 2 u istraživačkom razdoblju 2001 - 2005.. GŠP vol. P5 s. 491
81Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, 2006: Proizvodnost sječe i izradbe drva u Hrvatskoj ili - da li nam je nužan tehnološki skok?. GŠP vol. P5 s. 515
82Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić, 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice «Bjelovarska bilogora». GŠP vol. P5 s. 529
83Željko Zečić, Ante P. B. Krpan, 2006: Primjena skupnoga rada pri pridobivanju drva u prorednim sastojinama brdskoga područja. GŠP vol. P5 s. 543
84Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219 pdf
85Krpan, A. P. B., 2007: Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica. Š.L. 11-12, s.582 PDF
86Krpan, A. P. B., 2008: Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet i Zavod za šumarske tehnike i tehnologije u Bolonjskom procesu. Š.L. 3-4, s.157 pdf
87Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić, 2011: Razvojne i uporabne značajke kultura alepskoga bora (pinus halepensis Mill.). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 670
88Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković, 2011: Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja. Š.L. 13, s.* pdf
89Ante P. B. Krpan, 2012: World Bioenergy 2012, Jönköping, Sweden - Konferencija i izložba o biomasi za energiju, 29–31. svibnja 2012. g.. Š.L. 3-4, s.196 PDF
90Ante P. B. Krpan, 2012: 16. Dani kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku. Š.L. 3-4, s.197 PDF
91IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb 2013. BIB
92Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ, 2014: ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.). Š.L. 1-2, s.43 pdf
93Ante P. B. Krpan, 2015: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.83 PDF
94Ante P. B. Krpan, 2015: BORISLAV NIKŠIĆ, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 1-2, s.88 PDF

nedeterminirano:
95Znanstveni radovi
96Prethodna priopćenja
97Pregledni radovi
98Naručene i obranjene znanstvene studije
99Prilog monografiji
100Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Profesoru Anti P. B. Krpanu dodijeljeno visoko priznanje Zapadnomađarskog sveučilišta, ŠL 11-12/2011, s.608 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM