HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9907
ime KRPAN, Juraj
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor Sušenja i parenja drva, Industrije furnira i ploča te Specijalnih proizvoda iz drva

                                                                IZBOR      (knjiga2/9907)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 5. 1914.Sveti Rok
niže obr. Sveti Rok
srednje obr.1933.Slavonska Požegagimnazija
apsolvirao1937.
diplomirao1938.
doktorirao1954.Sveučilište u Zagrebu
djelovao Belje, Udbina, Krasno, Nova Rača, Zagreb, Rijeka
umro22. 9. 1969.Zagreb Osnovnu školu završio je u Sv. Roku, a gimnaziju u Požegi 1933.
 Nakon toga upisuje studij šumarstva na Šum. odsjeku Poljopr.-šum. fakulteta u Zagrebu, te apsolvira 1936/37, a diplomira 1938. godine.
 Službovao je u šumariji Belje, Udbina i Krasno. U vrijeme II. svjetskog rata radi u Beogradu, odakle je 1945. g. mobiliziran u JNA. Poslije demobilizacije, početkom 1946. g. službuje kao upravitelj Šumarije u Novoj Raci kod Bjelovara, zatim u Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu, a nakon toga kao direktor Tvornice ukočenog drva "Rade Šupic" na Rijeci i kao glavni inženjer u Glavnoj direkciji finalnih proizvoda Ministarstva drvne industrije NR Hrvatske u Zagrebu.
 Od 1950. g. aktivno radi na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, najprije kao asistent, a kasnije kao docent, izvanredni i redovni profesor.
 Doktorat znanosti stekao je 1954. g. na Sveuč, u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom "Istraživanja točke zasićenosti vlaka-naca važnijih domaćih vrsta drveta".
 Habilitirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1955. na osnovi habilitacijskog rada "Odnos između utezanja i sadržaja vode u drvu".
 Izabran je za docenta 1955. g, za izvanrednog profesora 1959., a za redovnog profesora 1961. g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 U dvadeset godina rada na Fakultetu razvija živu i plodonosnu aktivnost na znanstvenom, pedagoškom i stručnom području.
 Osim toga, ulaže svu svoju energiju i znanje u organizaciju nastave i znanstvenoistraživačkog rada na DI odjelu. Obavljao je mnoge dužnosti Šum. fakulteta: bio je član Vijeća nastavnika, Savjeta fakulteta, Savjeta Sveučilišta, prodekan, pročelnik DI odjela, a u škol. godini 1966/67. i 1967/68. bio je dekan Šum. fakulteta. U škol. god. 1968/69. bio je predsjednik Upravnog odbora. Bio je predstojnik Zavoda odnosno Katedre za mehaničku preradu drva od njezina osnutka.
 Na Drvno-industrijskom odsjeku predavao je kolegije: mehanička prerada drva II (1954.-1957. ), industrija furnira i ploča (od 1957. ), sušenje i parenje drveta (od 1954. ), a od 1960. specijalni proizvodi od drva i hidrotermicka obrada drva. Bio je na mnogim dužnostima Šumarskoga fakulteta: član Vijeća nastavnika, Savjeta Fakulteta, Savjeta Sveučilišta, prodekan, pročelnik Drvnoindustrijskog odjela, a u škol. g. 1966.-67. i 1967.-68. bio je dekan Šumarskoga fakulteta. Naredne škol. g. predsjednik je Upravnog odbora Fakulteta.
 Kad je osnovan Zavod za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) Šumarskoga fakulteta 1967-68. škol. g. izabran je za njegovog predstojnika.
 Bio je zastupnik Šumarskoga fakulteta u Zajednici šumarskih fakulteta Jugoslavije. Razvijao je vrlo živu suradnju između fakulteta i srodnih znanstveno-istraživačkih institucija u zemlji i inozemstvu te sa drvno-industrijskim poduzećima.
 Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih sastanaka:

- 1963. na međunarodnom simpoziju o cerovini u Budimpešti;

- 1965. na simpoziju o sorpciji i re-ologiji u Münchenu;

- 1968. na proslavi 100. obljetnice osnivanja Šumarskoga fakulteta Hannover-München, Univerziteta u Göttingenu.
 Objavio je vise od 40 znanstvenih i stručnih radova, a ostavio je i dva neobjavljena rada s područja tehnologije furnira i ploča te s područja tehnologije specijalnih proizvoda iz drva.

1J. Krpan, 1937: Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče u Zagrebu.. Š.L. 3, s.159 PDF
2Čvrstoća lijepljenja stolarskih ploča, (Leimfestigkeit von Tischlerplatten). Ibid, 12(1-2), s. 11-15.
3Prijedlog jugoslavenskog standarda za furnir, Standardizacija, 5(1950), 186-188, Beograd.
4Prijedlog JUS-a vezano za drvo, 1950; Standardizacija 5, Beograd, s. 188-189.
5Prijedlog jugoslavenskog standarda za vezano drvo, Standardizacija, 5(1950), 188-189, Beograd.
6Furniri i sperovano drvo, (priručnik). Zagreb 1951.
7ing. J. Krpan, 1951: Iskorišćavanje bukovih trupaca za ljuštenje. Š.L. 3-4, s.121 PDF
8Fineer in Triplexindustrie, 1951; De Hout Handel 17, Schiedam, Nizozemska, p. 165-167.
9J. Krpan, 1951: Udžbenik za stolarstvo (Textbook of woodwork) od G. W. Thomas. Š.L. 11, s.384 PDF
10Juraj Krpan, 1953: Istražvanja higroskopske ravnoteže vlage uzduha i drveta. GŠP vol. 11 s. 5
11Istraživanje higroskopske ravnoteže uzduha i drveta, (Investigation about mois-ture equilibrium content between air and wood). Glas. šum. pokuse 11, Šum. fak. Zagreb, s. 5-51.
12Untersuchungen ilber dem Fasers&tti-gungspunkt, des Buchen-, Eichen-, Tan-nen- und Fichtenholzes, 1954; Holz als Hoth - und Werkstoff, Bd. 12, (kraći izvod disertacija), Berlin, s. 84-91.
13Untersuchungen über dem Fasersättigungspunkt, des Buchen-, Eichen-, Tannen- und Fichtenholzes, Holz als Roh- und Werkstoff, 12(1954), 84-91.
14Iskorišćivanje bukovih trupaca za Iju-stenje, (The yield of beechwood rotarv Logs). Šum. list 3-4, 1954., s. 121-142.
15Krpan dr. Juraj, 1955: Sušenje drveta kod visoke temperature. Š.L. 9-10, s.292 PDF
16Sušenje drveta kod visoke temperature. Šum. list 9-10, s. 292-307.
17Novi madisonski režimi za umjetno sušenje drva. Šum. list 2-3, 1956., s. 37-43.
18Savijanje masivnog drveta. Drvna ind. 7 (9-10), 1956., s. 130-140.
19Sadržaj vode u sirovoj bukovini, (The moisture content in the living beech-tree). Šum. list 11-12, 1956., s. 386-392.
20Dr. Juraj Krpan, 1956: Sadržaj vode u sirovoj bukovini. Š.L. 11-12, s.388 PDF
21Juraj Krpan, 1957: Istraživanje točke zasićenosti važnijih domaćih vrsta drveta. GŠP vol. 13 s. 18
22Istraživanja točke zasićenosti vlaka-naca važnijih domaćih vrsta drveta, (The Investigation of the fibre - saturation point of several more important native wood species). Disertacija, Šum. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1957.
23Istraživanje ploča iverica, (Unter-suchungen liber den Holzpanplatten), (s I. Horvatom i H. Benićem). Hukopis, Zagreb 1957.
24Odnos između širine goda, širine kasnog drva i točke zasićenosti, (The rela-tionship between the width of the annual ring and the fibre-saturation point as well as betwwen the width of Latewood and the fibre-saturation point). Ibid. s. 25-31.
25Odnos između volumena pora i točke zasićenosti žice, (The relationschip be-tween the void volume and the fibresatu-ration point of wood). Ibid. 2, s. 31-37.
26O procesu umjetnog sušenja drveta. Ibid. 8 (5-6), 1957., s. 81-96.
27S puta po Poljskoj, (s H. Benićem). Drvna ind. VIII (11-12), s. 159-169.
28Istraživanje točke zasićenosti vlaka-naca mekih listaca, (Investigation of the fibre - saturation point of softwoods). Anali za eksperimentalno šumarstvo 2, 1957., Zagreb, s. 297-307.
29Sušenje i parenje drva, (udžbenik i priručnik). Izdanje Udruženja drvne ind. Jug. i Instituta za drvoindustrijska istraživanja. Zagreb 1958., s. 1-237.
30Istraživanje prirodnog sušenja ogr-jevnog drva, (Investigations about the air seasonining of fire wood). Drvna ind. 9 (11-12), 1958., Zagreb, s. 154-164.
31SUŠENJE I PARENJE DRVA; INSTITUT ZA DRVNO - INDUSTRIJSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB 1958. BIB
32Vise stručnih radova i prikaza (Avionsko drvo, Furnir, Igračke, Intarzija, Kalupi i potpetice). Šum. enciklopedija l, Zagreb 1959.
33Sušenje drva centri f ugiranjem. Ibid. 10 (1-2), 1959., s. 2-6.
34Juraj Krpan, 1960: Odnos između utezanja i sadržaja vode u drvu. GŠP vol. 14 s. 127
35Istraživanje prirodnog sušenja bukove piljene građe, (Investigation of air season-ing sawn beechwood). Glas. šum pokuse 14., 1960.
36Fizička i mehanička svojstva izolaci onih ploča, (Phvsical and mechanical prop-erties of insulation noncompressed - bo-ards). Drvna ind. 11 (3-4), 1960., Zagreb, s. 34-40.
37Utezanje i krivulja sušenja bukovine, (The shrinkage and drving cuve of beech-wood). Ibid. 11(3-4), s. 53-54.
38Odnos između utezanja i sadržaja vode u drvu, (Helation - ship Between shrin-kage and moisture content of wood). Ha-bilitacijski rad, Glas. šum. pokuse 14, Zagreb 1960., s. 127-132.
39Gubitak kod brušenja sperovanog drva, (The Loss atplywood sanding). Drvna ind. 11 (11-12), Zagreb, s. 179-181.
40Die Physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Holzfaserplatten, Holz als Roh- und Werkstoff, 18(1960), 452-458.
41Vergleinde untersuchungen der phy-sikalischen und mechanischen Eigenschaften von Tischlerplaten, 1961. Holz als Hoh-u. Werkstoff, 19: 27-50, Berlin.
42Industrija furnira i ploča, (skripta). Zagreb 1961., s. 1-237.
43Specijalni proizvodi iz drva, (skripta). Zagreb 1961., 2. s. 1-237.
44Sušenje i parenje drva, (skripta za VTSFOD). Nova Gradiška 1961., s. 1-258.
45Čvrstoća lijepljenja stolarskih ploča, Drvna industrija, 12(1961), 11-12, 11-15.
46Planiranje gradnje novih tvornica sperovanog drva, (predavanje na engl. jeziku održano na seminaru FAO). Zagreb 1962.
47PomoCna oprema za sušenje drva. I-bid. 13(1-2), 1962., s. 2-11.
48Drveni briketi. Ibid. 13(7-8), 1962., s. 128-131.
49Istraživanje iverica od pozdera. Drvna ind. 13(11-12), Zagreb, s. 170-177.
50Promjene vlage u drvu u proizvodnji bukovih šperploča, (referat za internacionalni simpozij o sorpciji i reologiji drva). Munchen 1964.
51Sušenje drva i kontrola kvalitete sušenja, (elaborat za tvornicu namještaja Conakrj´, Gvineja). Zagreb 1964.
52Analiza radnih uvjeta kod uporabe karbomid-formaldehidnog ljepila Urofix-MA 307 u izradi šperploča u Hrvatskoj, (rukovoditelj teme). Zagreb 1965.
53Schwankungen des Feuchtigkeitsge-halts in der Produktion von Buchensper-platten, 1965; Holz als Hoch - und Werk-stof f, 23; 309-312, Berlin.
54Furniranje i unutrašnje uređenje, (recenzija knjige M. Marelica). Zagreb 1965.
55Sušenje furnira, (referat za I. Jug. savjetovanje o drvnoj industriji). Ljubljana 1965. -66.
56Rekonstrukcija savijaone DIK "Flori-jan Bobić, Varaždin, (elaborat). Zagreb 1965.
57Sušenje i parenje drva, (udžbenik i priručnik). Zagreb 1965., s. 1-372.
58Specijalni proizvodi iz drva, (2. izmijenjeno izdanje). Zagreb 1965., s. 1-113.
59Simpozij o sorpciji i reologiji. Drvna ind. XVI 1-2, 1965., s. 14-16.
60Idejni i glavni projekt sušionice za drvo i meko piljeno drvo - Zavodi "Crvena zastava"Kragujevac. Zagreb 1966.
61Projekt za rekonstrukciju sušionice za piljeno drvo, DIK "Florijan Bobić Varaždin. Zagreb 1966.
62drvno industrijski priručnik; TEHNIČKA KNJIGA, ZAGREB 1967. BIB
63Vise stručnih radova i prikaza (Ploče, Sanduci, Sušenje, Sušionica, Tokarstvo, U-dobreno drvo, vuna drvena). Šum. enciklopedija 2, Zagreb 1967.
64Ispitivanje sušionice "Žicnica" u Vr-ginmostu i Slav. Brodu te "Cremona" Slav. Brod. Zagreb 1967.
65Ispitivanje sušionice “Žičnica” u Vrginmostu i Slav. Brodu te Cremona, Slav. Brod, Zagreb, 1967.
66Furniri i ploče, (poglavlje u Drvnoin-dustrijskom priručniku) I. dio, Zagreb 1967., s. 831-1000.
67Sušenje i parenje drva, (poglavlje u Drvnoindustrijskom priručniku) I. dio. Zagreb 1967., s. 1001-1121.
68Recenzija investicijskoga programa tvornice panel-ploca Ključ. Zagreb 1968.
69Specijalni proizvodi iz drva (rukopis pripremljen za Drvnoindustrijski priručnik 2. dio). Zagreb 1968., s. 1-69.
70Specijalni proizvodi iz drva, poglavlje u Drvnoindustrijskom priručniku, II. dio, 1-69, Zagreb, 1968.
71Vise stručnih radova i prikaza (Sušenje piljenog drva, Izrada furnira, Proizvodnja lakih građevinskih ploča, iverica i vlaknatica). Tehnička enciklopedija 3, (poglavlje Drvo, mehanička prerada), Zagreb 1969.
72Tehnologija furnira i ploča, (rukopis udžbenika i priručnika). Zagreb 1969.
73Ekspertiza o rekonstrukciji i mogućnosti ponovnog puštanja u pogon tvornice šperploča Gospić. Zagreb 1969.
74Radovi na rekonstrukciji pogona mehaničke prerade drva SIP "Ostrelj", Bos. Petrovac. Zagreb 1969.
75Više stručnih radova i prikaza (Sušenje piljenog drva, Izrada furnira, Proizvodnja lakih građevinskih ploča iverica i vlaknatica) objavljenih u Tehničkoj enciklopediji, III svezak, poglavlje Drvo, mehanička prerada, Zagreb, 1969.
76TEHNOLOGIJA FURNIRA I PLOČA; TEHNIČKA KNJIGA, ZAGREB 1971. BIB
77Juraj Krpan, 1972: Istraživanje prirodnog sušenja bukovine. GŠP vol. 16 s. 159

nedeterminirano:
78Znanstveni radovi
79Die Phvsikalischen und mechanischen Eigenschaften von Holzfaserplatten, Holz als Hoh - u. Werkstoff, 18: 452-458, Berlin.
80Stručni radovi
81Udžbenici i priručnici
82Prikazi, recenzije
83Javna predavanja
84Elaborati, ekspertize, projekti
85Smanjivanje debljine furnira za vrijeme Ijepljenja u proizvodnji šperploča, (pripremljeno za tisak), s. 1-7+3 crteža.
86Drvnoindustrijski priručnik, I. dio, (s I. Horvatom), (redakcija), s. 1-1215.
87Prijedlog JUS-a za furnir (s. M. Tom-Ijanovićem), Ibid. s. 186-188.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 80, 107, 114, 120, 143,
 *** Šum. nastava, s. 173-175, 262, 264, 266, 302, 306, 349, 350, 385, 449-450, 595.
 Horvat, I.: Prof. Dr. Juraj, Krpan (1914-1969). Šum. list 11-12, 1969.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 304.
 *** Šum. list, 1989., s. 221.
 Rauš, Đ.: Značenje i uloga "Glasnika za šumske pokuse tijekom 66 godina (1926. -1992. ) njegova izlaženja u Zagrebu. Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4, Šum. f ak. Zagreb, s. 409.
 *** HŠD 1996., s. 241, 253, 255.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HORVAT, Ivo: Juraj Krpan, ŠL 11-12/1969, s.418 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM