HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9909
ime K., Vesna
zvanje
zanimanje     
dr. sc.; dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9909)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1988.
diplomirala1989.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
magistrirala2009.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doktorirala8. 7. 2016.Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
karijera1993.Hrvatske šume
1997.Šumarija Zadarupraviteljica šumarije
2001.Hrvatske šume, Direkcijass za uzgajanje šuma na Mediteranu
2007.Šumarija Biogradupraviteljica šumarije
trenutno, od2011.UŠP Splitplanski i analitički odjel

član HŠD ogranak
Split

1997

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva Kći Živka i Janje r. Marjanović. Hrvatica, katoličke vjere. Osnovno i srednje obrazovanje smjer matematičko-informatički završila je u Zadru.
 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer šumskogospodarski upisala je 1984/85. akademske godine. Diplomirala je 1989. obranom rada „Program gospodarenja za Gospodarsku jedinicu Musapstan“ kod Prof. dr. sc. Šime Meštrović. Poslijediplomski interdisciplinarni (šumarstvo i arhitektura) znanstveni studij iz „Oblikovanja parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata“ na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završava 2009. obranom rada pod naslovom „Uloga šuma i šumarstva u turizmu i zaštiti prirode na području Zadarske županije“, izrađen pod voditeljstvom prof. dr. sc. Željko Španjol. Time je stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje šumarstvo, znanstvene grane ekologija i uzgajanje šuma. Doktorirala je 2016. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (biologija) obranivši disertaciju pod naslovom „Očuvanje zaštićenih područja prirode u razvoju turizma Zadarske županije“. Time je stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana ekologija.
 Od 1993. radi u Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb. Bila je upraviteljica Šumarije Zadar od 1997. do 2001. i upraviteljica Šumarije Biograd od 2007. do 2011.Od 2001. do 2007. godine radi u Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o., Proizvodna služba, na poslovima stručnog suradnika za uzgoj šuma na mediteranu kao i koordinator za Hrvatske šume d.o.o. na Projektu obnove i zaštite šuma u obalnom području kreditirane od strane Svjetske banke. Sada je zaposlena u planskom i analitičkom odjelu Uprave šuma podružnica Split, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.


 Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama vezanima za šumarstvo, botaniku, zaštitu prirode, parkovno prostorno uređenje, turizam i sociologiju. Član je Hrvatske komore šumara i drvno tehnologa, Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatske udruge za arborikulturu i Hrvatskog botaničkog društva.

1Pandža,M., V.Krpina, 2010: Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.447 pdf
2Vesna Krpina, Željko Španjol, Anamarija Jazbec, 2014: ULOGA ŠUMA I ŠUMARSTVA U TURIZMU I ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE. Š.L. 5-6, s.271 pdf
3Vesna KRPINA, 2015: ANALIZA ODNOSA IZMEĐU POSJETITELJA I ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI. Š.L. 11-12, s.535 pdf
4Marija Pandža, Milenko Milović, Vesna Krpina, Damira Tafra , 2023: Flora otoka Rivnja te vegetacija makije i drveća Rivnja i otočićâ Sestrice. Š.L. 9-10, s.417 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM