HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9915
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
ing., profesor tehničke struke
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9915)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Radio je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima od početka 1878. g. do početka 1899. kad je imenovan profesorom tehničke škole u Sarajevu.
 Predavao je geodeziju, mehaniku, Šumarsko graditeljstvo, tlovidno i graditeljsko crtanje.
 Objavio je i nekoliko stručnih knjiga i članaka.
 O knjizi "Praktična geodezija i zemljomjerstvo" autor Kružić F. kaže da je napisana "... da se u prvom redu unapredi naša početna hrvatska tehnička književnost, a u drugom redu, da stručnjaci i prijatelji knjiga dobiju u ruke nešto opširnije djelo hrvatske geodezije".

1piše Franjo pl. Kružić, 1881: Uporaba tahimetrije u zemljomjerstvu. Š.L. 4, s.173 PDF
2Piše Fran Kružić, profesor tehničke struke na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcih, 1885: Barometer u mjerničkoj praksi.. Š.L. 4, s.155 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 101, 131, 248.
 *** Šum nastava, s. 41-42.
 *** Povijest šum. Hrvatske, s. 141, 408.
 *** Kružić, F.: Praktična geodezija. Zagreb 1911. Šum. list 1911., s. 362.
 *** Monografija Geod. teh. škole. Zagreb 1995., s. 101-103.
 Husinec, B., Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. Križevci 1995., s. 50, 51, 63, 98, 114.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM