HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9917
ime K., Robert
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9917)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao14. 5. 1986.

 Otac Drago mu je ing. drvarstva, a majka nastavnica. Hrvatske je narodnosti i državljanstva. Opću gimnaziju završio je u Brezicama u Sloveniji (1984. ).
 Studirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 14.5.1986. iz parkiranja i uređivanja okoliša. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje dendrobilja oko starog dvorca u Mokricama i njegova pejzažna-hortikulturna važnost".
 O zaposlenju nema podataka.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM