HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9918
ime KRZNAR, Anka
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9918)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena19. 12. 1942.Gospić
niže obr.1956.Gospić
srednje obr.1960.Gospić
apsolvirala1966.
diplomirala1967.
magistrirala1987.
umrla umro Kći Ante i Rože r. Bubaš. Hrvatica rimokatoličke vjere. Otac joj je bio agronom, a majka nastavnica. Osnovno i srednje školovanje završila je u Gospiću: osnovno 1956., a maturirala je na Gimnaziji "Nikola Tesla" 1960.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1967. g. Na istom fakultetu završila je i poslijediplomski studij 1987. g. iz područja Šumarska ekonomika i organizacija.
 Svoj radni vijek provela je u Šumarskom institutu Jastrebarsko, učeći i usavršavajući se u znanstvenoj disciplini Šumarske ekonomike, u okviru zagrebačke tipologije šuma. Početna stručna iskustva i spoznaje o znanstvenom radu stjecala je dvogodišnjim terenskim i uredskim poslovima kao student u Institutu (1965. i 1966. ) i kratkotrajnim terenskim radom na prvim istraživanjima jelova moljca u Fazani, za Poslovnu zajednicu šumarstva (1967. ) u zvanju dipl. inženjera. Stalnu službu i status pripravnika dobila je u Šumarskom institutu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu 24.7.1967. g., u Odjelu za ekologiju i tipologiju šuma. Po završenom pripravničkom stažu (radu na poslovima fitocenologije, uzgajanja i uređivanja šuma te Šumarske ekonomike) položila je stručni ispit, nakon čega bila je raspoređena na mjesto stručnog suradnika iz Šumarske ekonomike.
 Godine 1971. izabrana je za asistenta iz ekonomike, temeljem rada "Redoslijed ulaganja u proizvodnju kod procesa prevođenja sastojina iz sadašnjeg u normalno stanje" (voditelj prof. dr. sc. M. Plavšić).
 Tijekom 1971.-1973. g. slijedilo je njeno usavršavanje (praktičan rad, izrada studije i polaganje ispita) po šest mjeseci iz pedologije, fitocenologije, uzgoja i uređivanja šuma za stjecanje pozitivne ocjene o sposobnosti za integralno-timski rad u okviru metodologije "Zagrebačke tipologije šuma".
 Temeljem Zakona iz 1975. g. stekla je zvanje "visi stručni suradnik". Poslove je obnašala na radnome mjestu pomoćnog istraživača iz ekonomike (1978.-1984. ), potom samostalnog istraživača II (1984. ) te samostalnog istraživača III (1987. ) u Odjelu za tipologiju šuma Šumarskog instituta Jastrebarsko.
 Zvanje znanstvenog asistenta stekla je 1988., obranom magistarskog rada. U tom svojstvu obnašala je poslove samostalnog istraživača iz Šumarske ekonomike u Odjelu za tipologiju šuma, vršitelja dužnosti sefa Odjela za ekonomiku i organizaciju, voditelja zadataka i izvršitelja poslova u istom Odjelu.
 Od 1991. g. obnaša dužnost sefa Odjela za tipologiju šuma, glavnog istraživača projekta Ministarstva znanosti i tehnologije, koordinatora podprojekata, voditelja zadataka iz tipologije šuma te šumarske ekonomike i organizacije JP "Hrvatske šume", člana Znanstvenoga vijeća i Uredništva časopisa "Radovi".
 Prema Zakonu o znanstveno-istraživačkom radu iz 1994. g. stekla je zvanje asistent-istraživac.
 Tijekom radnog vijeka sudjelovala je na većem broju kongresa i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, kao aktivan i pasivan sudionik. S referatom sudjelovala je u Drveniku (1988. ), Jastrebarskom (1988. ), Rovinju (1990. ), Montrealu (1990. ), Zagrebu (1993. ), Stubickim Toplicama (1993. ), Starigrad - Paklenici (1994. ), Joensuu (1995. ), Tampereu (1995. ) i Ljubljani (1995. ).
 Prisustvovala je stručnim skupovima i kongresima u Stubičkim Toplicama (1984. ), na Brijunima (1985. ), Ljubljani (1986. i 1988. ), u Delnicama (1987. ), u Novom Sadu (1987. ), u Makarskoj (1988. ) i Garmisch - Partenkirchenu (1992. ).
 Napisala je vise od 60 samostalnih radova i radova u suradništvu te 48 elaborata, odnosno projekata za potrebe hrvatskoga šumarstva.
 Magistrica Anka Krznar Član je Hrvatskoga šumarskog društva i Hrvatskog biološkog društva.

1Krejči, V., Krznar, A., Medvedović, J. i Rukavina, M.: Snimanje ogoljelih rudničkih površina Kozoloma. Zagreb 1974., s. 1-20.
2Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Krejči, V., Krznar, A, Lindić, V., Medvedović, J. i Vrbek, B.: Ekološke promjene zbog utjecaja hidro-tehnickih zahvata na šume u zoni hidroelektrane Čakovec. Zagreb 1982., s. 1-42.
3Ekološke promjene zbog utjecaja hi-drotehnickih zahvata na šume u zoni hidroelektrane Đurđevac. Zagreb 1982., s. 1-40.
4Prirodni šumski rezervat "Medveđak". Radovi br. 50, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1982., s. 20-24.
5Karta sastojinskih oblika rezervata "Medveđak", 1: 10. 000. Radovi br. 50, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1982., s. 34-35.
6Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Medvedović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B.: Program gospodarenja O. J. Veprinacke šume 1983. -199L: Zagreb 1981., s. 1-48.
7Ekološke promjene zbog utjecaja hi-drotehnickih zahvata na šume u zoni hidroelektrane Dubrava. Zagreb 1983., s. 1-40.
8Prirodni šumski rezervat "Ćorkova u-vala - Cudinka". Radovi br. 53, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1983., s. 15. i 21.
9Karta sastojinskih oblika, 1: 10. 000, "Ćorkova uvala - Cudinka. Radovi br. 53, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1983., s. 36 i 38.
10Ekološka studija o utjecaju projektiranih akumulacija u slivu Kupe. Zagreb 1983., s. 247-253.
11Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B.: Program gospodarenja, O. J. Lisina 1984, -1993., Zagreb 1983., s. 1-52.
12Bezak, K., Cestar, D., Cindrić, Z., Hren, V., Kovačević, Z., Krejči, V., Krznar, A., Martinović, J., Pelcer, Z., Lindić, V., Vrbek, B. i Žunko, O.: Program protupožarne zaštite šuma za područje općine Opatija. Zagreb 1984., s. 1-171.
13Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B.: Projekt za radove pošumljavanja SOE-a Bu-jstina. Zagreb 1984., s. 1-27.
14Prirodni šumski rezervat "Kik-Visi-baba". Radovi br. 58, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 16-22.
15Karta sastojinskih oblika rezervata "Kik-Visibaba" 1: 10. 000. Radovi br. 58, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 35 i 37.
16Prirodni šumski rezervat Rjecica-Ja-vornik". Radovi br. 58, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 52-58.
17Karta sastojinskih oblika 1: 10. 000, "Rjecica-Javornik". Radovi br. 38, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1984., s. 71-73.
18Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B.: Program gospodarenja O. J. Učka 1985-1994. Zagreb 1984., s. 1-60.
19Hren, V., Pelcer, Z., Lindić, V., Vrbek, B., Cestar, D., Bezak, K., Kovačević, Z. i Krznar, A.: Projekt za radove pošumljavanja SOB-e Bujstina. Zagreb 1985., s. 1-29.
20Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Medvedović, J., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Vrbek, B. i Viličić, V.: Ekolosko-gospo-darski tipovi šuma užeg područja Knina. Zagreb 1985., s. 1-36.
21Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bilandžija, J., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V. i Vrbek, B.: Program gospodarenja O. J. Liburnija 1987. -1996. Zagreb 1986., s. 1-56.
22Pelcer, Z., Lindić, V., Martinović, J., Hren, V., Krejči, V., Cestar, D., Bezak, K., Kovačević, Z. i Krznar, A.: Ekološka studija o utjecaju projektiranih akumulacija u slivu Kupe na šumske ekosisteme. Zagreb 1987., s. 1-58.
23Krznar, A., 1987: Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine. Š.L. 10-12, s.631 PDF
24Krznar, A. i Kovačić, Z.: Vrijednost proizvodnje i proizvodnih potencijala eko-losk-gospodarskih tipova jednodobnih sastojina. Radovi br. 75, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1988., s. 189-204.
25Krznar, A., Dolenec, S. i Vuletić, D.: Utvrđivanje i analiza nekih oboljenja koja utječu na radnu sposobnost šumskih radnika. Radovi br. 75, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1988., s. 225-247.
26Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255 PDF
27Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367 PDF
28Sabadi, H., Krznar, A., Jakovac, H., Se-gotic, K., Kovačević, Z., Vlasić, A i Suić D.: Znanstvene osnove dugoročnog razvoja šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Zagreb 1989., s. 1-188.
29Krznar, A., Gajdek, D. i Dolenec, S.: Problematika vrednovanja šteta i neki rezultati. Radovi br. 80, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1989., s. 139-161.
30Krznar, A., Dolenec, S. i Gajdek, D.: Definiranje ekonomskog kriterija utvrđivanja objektivnih uvjeta privređivanja šumsko-gospodarskih područja. Radovi br. 80, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1989., s. 163-190.
31Krznar, A., 1989: Primjedbe na prijedlog šumsko-gospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.484 PDF
32Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488 PDF
33Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler, 1990: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva. GŠP vol. 26 s. 461
34Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D. i Sabadi, H.: Cost studies in Croatian For-estry, Proceedings of IUFRO 1990, S: 3; 04, XIX World Congres, 84-99, 1990, Montreal, Canada.
35Sabadi, H., Krznar, A., Jakovac, H., Dolenec, S. i Gajdek, D.: Problems of Tran-sition of Forestry and Forest industries trom Planned to Oriented Model - Struk-tural Changes Bequirement & Optimiza-tion, Proceedings of IUFRO 1990, S: 3; 04 Subject Area, XIX World Congress, 190-197, 1990, Montreal.
36Sabadi, H. i Krznar, A.: Problemen einer Ubergang der Holzindustrie vom plan-zum marktwirtschaftlichen Modeli, Internationaler Svmposium, 1990, Zvolen (ZSH).
37Sabadi, H., Jakovac, H. i Miler, M.: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva, (izlaganje na savjetovanju u Drveniku). Glasnik za šum. pokuse, Šum. fakultet Zagreb, 1990., s. 461-470.
38Krznar, A., Medvedović, J., Krejči, V., Bilandžija, J., Novotny, V., Lindić, V., Dubravac, T. i Križanec, H.: Karta ekolosko-gospodarskih tipova šuma O. j. Veprinacke šume, 1: 20. 000. Zagreb 1991.
39Krznar, A., Krejči, V., Vrbek, B., No-votny, V., Dubravac, T., Medvedović, J., Bilandžija, J., Lindić, V., Vilicić, V. i Kri-žanec, H.: Karta ekološko - gospodarskih tipova šuma O. j. "Veprinacke šume". Karta 1: 20000, Zagreb 1991.
40Krznar, A., 1991: Tipološka istraživanja: historijat, sadašnjost i pravci razvoja. Š.L. 6-9, s.351 PDF
41Vrbek, B., Medvedović, J., Lindić, V.. Krejči, V., Bezak, K., Bilandžija, J., Dolenec, S. i Krznar, A.: Karta sastojinskih oblika, "Križna Gorica" 1: 10000, Zagreb 1992.
42Vrbek, B., Medvedović, J., Lindić, V., Krejči, V., Bezak, K., Bilandžija, J., Dolenec, S. i Krznar, A.: Obračun naknade za prijenos prava u pogledu šuma i šumskog zemljišta "Križna gorica". Zagreb 1992., s. 1-20.
43Bekić, Z., Hunjet, D., Milinović, M. i Krznar, A.: Informacijski sustav za praćenje pojava i procesa u ekolosko-gospo-darskim tipovima šuma Republike Hrvatske. Radovi br. 2, Vol. 27, S. I. Jastrebarsko, Zagreb 1992., s. 195-202.
44Vrbek, B., Lindić, V. i Krznar, A.: Tipologija šuma u šumarstvu Hrvatske. Pro-ceedings Centennial, 100 years IUFRO, Stubičke Toplice 1992., s. 328-329.
45Benko, M., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Martinović, J. i Vrbek, B.: Karta ekoloških tipova šuma okoliša retencije "Drežnicko polje", 1: 25. 000. Zagreb 1993.
46Vrbek, B., Lindić, V. i Krznar, A.: Tipološka klasifikacija Republike Hrvatske. Karta 1: 1, 000. 000, f or Commision of the eu-ropean communities, 1993, Bruxelles.
47Martinović, J., Medvedović, J., Krznar, A., Krejči, V., Bilandžija, J., Benko, M., Lindić, V., Vuletić, D., Dolenec, S., Novot-ny, V., Dubravac, T. i Vilicić, V.: Tipologija jučer, danas, sutra. Znanstveno savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske. Stubičke Toplice 1993.
48Krznar, A., Medvedović, J., Krejči, V., Bilandžija, J., Vrbek, B., Lindić, V., Novot-ny, V., Vilicić, V., Dubravac, T. i Križanec, H.: Program gospodarenja O. j. "Veprinacke šume" 1993-3001, Zagreb 1992., s. 1-48.
49Lindić, V., Vrbek, B., Martinović, J., Krejči, V., Hren, V., Benko, M., Krznar, A. i Dolenec, S.: Utjecaj retencije Drežnicko polje na šume gospodarskih jedinica Cun-gar"i "Crni vrh". Zagreb 1993., s. 1-65.
50Benko, M., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Martinović, J. i Vrbek, M.: Karta ekološko-gospodarskih tipova šuma okoliša retencije Drežnicko polje, Zagreb 1993., s. 1-65.
51Krznar, A.: Koncepcijski model vrednovanja ekoloških i okolišnih usluga šuma. Sažetci, Znanstveni skup: Uloga znanosti u održivom razvoju, Zagreb 1993., s. 33.
52Bezak, K., Krejči, V. i Krznar, A.: Pri-rasno-prihodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog tipa. Radovi br. 28. 8. 1. Jastrebarsko, Zagreb 1993., s. 55-69.
53Krznar, A., Szirovicza, L., Dolenec, S. i Vuletić, D.: Utjecaj ozljeda stabala na neke njihove fenotipske osobitosti. Radovi br. 28. Š. L Jastrebarsko, Zagreb 1993., s. 193-206.
54Dolenec, S., Krznar, A. i Vuletić, D.: Prikaz metode za utvrđivanje i praćenje promjena u šumskim staništima nastalim uporabom u turističke i rekreacijske svrhe. Radovi br. 28, Š. L Jastrebarsko, Zagreb 1993., s. 247-253.
55Benko, N., Krznar, A. i Vrbek, B.: Novi pristup istraživanjima nacionalnih parkova. Paklenicki zbornik, vol. l, Starigrad-Pa-klenica, 19. -22. X. 1994., s. 343-345.
56Littvay, T., Krznar, A. i Papeš, D.: Me-thodologv Survev of Integral Research of Changes in Forest Ecosvstems. Bioindica-tion of Forest Site Poliution: Develop-ment of Methodologj´ and training. TEM-PUS International Colloquium, Ljubljana 1995., pp. 267-271.
57Krznar, A. i Bilandžija, J.: Promjene ekonomske i ekološke vrijednosti šumskih ekosustava izazvane požarima. Sažetci "I. Hrvatskoga kongresa zaštite na radu i zaštite od požara s međunarodnim sudjelovanjem", Zagreb 1995.
58Krznar, A. i Vuletić, D.: Model for De-termination of Forest Ecosvstem Changes and Losses. Proceedings of the Seminar and Summer School, Large-scale Forestry Scenario Models: Experiences and Hequire-ments, 1995, Joensuu, Finland, s. 221-331.
59Krznar, A., Dolenec, S., Bilandžija, J., Krejči, V., Vrbek, B., Lindić, V. i Littvaj-, T.: Model of Evaluation of Environmental Capital of Forest Ecosvstem. Carring for the forest: Hesearch in a changing World -Aabstract of Invited Papers, p. 484. IUFRO XX World Congress, 6-12, 1995, Tampere, Finland.
60Poštenjak, K., Krznar, A., Dolenec, S., Vrbek, B.: Evaluating of Forest on Karst According to Management Objectives in District of Imotski, Mitteilungen der Forstlichen Versuchs - und Forschungs-anstalt Baden - Wurttemberg, Bewirscha-fung des Kleinprivatwaldes, 1996., Heft 195, p. 202-216.
61Krznar, A., Vuletić, P., Lindić, V., Vrbek, B., Križanec, H., Vilicić, V., Krejči, V., Poštenjak, K., Benko, N., Gradečki, M., Littvaj´, T.: Vrednovanje šteta i gubitaka hrasta lužnjaka u ekolosko-gospodarskom tipu II-G-10. Znastvena knjiga Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Jastrebarsko 1996., s. 381-395.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠIM 1986., s. 32, 118, 178.
 *** ŠIB 1996., s. 66.
 *** HŠD 1996., s. 422.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM