HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID992
ime J., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /992)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1969. god. Niz godina radio je u “Šuma–trgovini” Karlovac. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM