HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9924
ime K., Snježana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9924)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1991.
diplomirala1992.

 Kći Franje i Ivke r. Knapić. Hrvatica. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završila u Čačincima 1982. g., a srednju u Ekonomskom i upravno-birotehnickom obrazovnom centru u Osijeku 1986. i stekla zvanje upravnog referenta.
 Studij šumarstva upisala je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala 1992. g. Diplomski rad je napisala i branila iz područja ekonomika šumsko-privrednih organizacija pod naslovom "Osnove šumarske politike u Japanu".
 Nakon diplomiranja odradila je pripravnički staž u šumarijama Slatina, Donji Miholjac i Voćin Uprave šuma Našice. Od 1.11.1993. do 1.10.1994. revirnik je u Šumariji Ćeralije, a nakon toga zaposlena je na mjestu revirnika u Šumariji Slatina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM