HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9925
ime K., Sulejman
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9925)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao10. 10. 1927.
djelovao Čajniča /BiH/

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25., a diplomirao 10.10.1927. Nakon diplomiranja zaposlen je 26.11.1927. u Šumarskoj struci. Stručni ispit položio je 1930. u Beogradu. Od 10.1.1931. g. bio je zaposlen u Šum. upravi Prača u Sjetlini, Direkcija šuma Sarajevo u zvanju šumarskog pristava kao šef.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 47, 102, 145.
 *** Š.N., s. 355
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM