HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9926
ime KUGLER, Miroslav
zvanje
zanimanje     
profesor više matematike na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu
     


lokacija

rođen8. 10. 1915.Zagreb
umro19. 3. 1988.Zagreb U Zagrebu je završio gimnaziju i Filozofski fakultet 1940.
 Svoj radni vijek započinje u II. svjetskom ratu, sudjelujući u osnutku prve partizanske gimnazije u Rujevcu.
 Poslije rata kraće je vrijeme radio u Ministarstvu socijalne politike u Zagrebu, a od 1946. g. do 1949. radi u Učiteljskoj školi u Petrinji.
 Između 1949. i 1953. g. predaje visu matematiku na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1953. prelazi na Poljoprivredno-šumarski, odnosno Šumarski fakultet gdje radi do odlaska u mirovinu 1978. g. Bio je asistent, predavač i visi predavač. Istodobno, povremeno predaje visu matematiku i na Višoj artiljerijskoj školi i na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, a na Agronomskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u izvođenju magistarskog studija.
 Bavio se i znanstvenim radom. U šumarstvo i drvnu industriju uveo je linearno programiranje pa je napisao i nekoliko skripata i udžbenika.
 Godine 1961. članak o ishrani bilja tiskan mu je u Zeitschrift für Acker - und Pflanzenbau (1961. ), a članak "Jedan prilog problemu određivanja optimalnih rasporeda pila" u časopisu "Drvna industrija" (1966). God. 1962. napisao je skripta "Visa matematika" na 311 strana.
 Bio je aktivan u društveno -političkim organizacijama Šumarskoga fakulteta.
 "Prof. Kugler je (bio) izvrstan pedagog, poznati društveni radnik, a iznad svega humanista i filantrop. Svojim vrlo kvalitetnim predavanjima pobuđuje interes za matematiku. Odgoju mladih kadrova prilazi s ljubavlju i oduševljenjem, a kada je to potrebno, radi s pojedincima", (A. Pranjić).
 Diplomirao je 1940. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupu Teoretska matematika. Nakon završenog studija do 1943. bio je činovnik u svojstvu aktuara matematičkog odjela Saveza Napretkovih zadruga u Sarajevu. Od 1943. do 1945. godine bio je u NOB-u profesor matematike na oslobođenom teritoriju i direktor Prve partizanske gimnazije u Rujevcu. Nakon rata, od 1945. do 1946. referent je odjela Ministarstva socijalne politike u Zagrebu, 1946. do 1949. profesor učiteljske škole u Petrinji, od 1949. do 1953. asistent na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a zatim asistent, predavač te viši predavač na Poljopr.-šum. fakultetu, odnosno Šum. fakultetu. Tijekom rada na Šum. fakultetu s velikim uspjehom predaje predmet Viša matematika. Nastavu održava na suvremeni način i na fakultetskoj razini, i to tako da studente upozna ne samo s osnovnim elementima više matematike, nego i s ostalim područjima te opsežne materije koja im je potrebna pri studiju ostalih predmeta. Sudjeluje u predavanjima poslijediplomske nastave predmeta Statistika. Od 1.I.1971. godine obavlja dužnost predstojnika Katedre za dendrometriju. Surađuje i pomaže pri izradi magistarskih, znanstvenih i disertacijskih radova.

 *** Šum. nastava, s. 178, 181, 189, 190, 350, 382, 383, 450-451.
 Pranjić, A.: Miroslav Kugler (1915 -1988). Šum. list 9-10, 1988., s. 478. 479.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRANJIĆ, Ankica: MIROSLAV KUGLER., ŠL 9-10/1988, s.478 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM