HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9929
ime K., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9929)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao1992.

član HŠD ogranak
Varaždin

1993

Šumarija Ivanec

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Zdenke. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Varaždinu 1981. g., a po završenoj gimnaziji upisao je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 Diplomirao je 1992. g. iz područja uzgoj-ekologija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Dubina zakorjenjivanja hrasta lužnjaka i domaće topole na aluviju Drave. "
 Po završetku fakulteta obavlja pripravnički staž u Šumariji Varaždin, gdje i radi na mjestu revirnika GJ "Varaždinbreg".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM