HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9931
ime K., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1967.
diplomirao1968.

član HŠD ogranak
Bjelovar

18.09.2012

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dušana i Evice r. Knežić. Srbin hrvatskoga državljanstva. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Glini 1957., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1961.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 1968.
 U struci počeo je radom 1969. g. Do kolovoza 1976. g. radio je na održavanju "zelenih površina" u Metalurškom kombinatu "Željezare Sisak", a nakon toga prelazi u Odjel za uređivanje šuma Bjelovar, koji je do 1980. g. bio u sastavu Poslovne zajednice šumarstva i drvne industrije Bjelovar, a potom u sastavu Šumskoga gospodarstva "Mojica Birta" Bjelovar. Od jeseni 1985. do siječnja 1991. radio je kao interni šumarski kontrolor u Šumskom gospodarstvu "Mojica Birta".
 Osnutkom jedinstvenog JP "Hrvatske šume" ukinuto je radno mjesto "šumarski kontrolor", pa je premješten na radno mjesto referenta za etate gdje radi do siječnja 1992. g., kada je premješten u Sektor za uređivanje šuma na radno mjesto samostalnog taksatora gdje i sada radi, (1996. ).
 Član je Hrvatskoga šumarskog društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM