HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9944
ime KUŠAN, Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, županijski šumarski i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9944)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 7. 1934.Letovanić /Sisak/
srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1963.
diplomirao1964.
umro8. 4. 2007.

 Sin Mihaela i Katarine rođ. Varačić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Letovaniću 1946. g., a srednju Šumarsku školu - biološki smjer u Karlovcu 1953.
 Studij šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1964. godine.
 Zaposlio se u Šumariji Petrinja kao tehničar 1954. g. i tu se zadržao do 15.11.1957.
 Po završetku studija 1964. zaposlio se u Šumskom gosposarstvu Sisak u svojstvu direktora Službe za plan i analizu Šumskog gospodarstva Sisak, a dvije godine u razdoblju prije "Hrvatskoga proljeća" obavljao je i poslove tehničkoga direktora u istom gospodarstvu. Od 16.5.1994. g. zaposlen je u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i obavlja dužnost županijskog inspektora za šumarstvo i lov za Sisačko - moslavačku županiju sa sjedištem u Sisku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 OREŠČANIN - ŽUNA, Darinka: Đuro Kušan, (1934 – 2007) , ŠL 7-8/2007, s.403 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM