HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9948
ime KUTEROVAC, Vlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9948)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen30. 6. 1954.Vinkovci
apsolvirao1979.
diplomirao1980.
umro22. 7. 2023. Sin Pavla i Anice r. Kopilic. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu službenici. Niže i srednje obrazovanje stekao je u Vinkovcima. Osnovnu je školu završio 1969., a Gimnaziju "Matija Antun Reljković" 1973.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je biološki smjer 1980.
 Poslije diplomiranja zaposlio se kao pripravnik 27.10.1980. g. u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci - Šumarija Cerna. Od 1981. referent je iskorišćivanja šuma u Šumariji Cerna, a od 1986. upravitelj PJ Iskorišćivanja šuma Cerna.
 U JP "Hrvatske šume" od 1991. g. pomoćnik je upravitelja Šumarije Cerna, a onda odlazi u Šumariju Brač, gdje je revirnik od 1.3.1993. do 1.1.1994., kad je prešao za upravitelja Šumarije Sinj, Uprava šuma Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM